Staff

Staff
Staff

Dr. Ray Tangney: Pennaeth Planhigion Isel

Arbenigedd

Tacsonomeg, esblygiad ac ecoleg bryoffytau (mwsogl a llysiau'r afu), dadansoddi esblygiad, systemeg foleciwlaidd.

Prosiectau cyfredol

 • Tacsonomeg, esblygiad a bioddaearyddiaeth y teulu Lembophyllaceae o fwsogl.
 • Tacsonomeg ac esblygiad y rhywogaeth Isothecium.
 • Cynllun a ffurfiau tyfu mwsoglau.
 • Triniaethau tacsonomaidd y Polytrichaceae a Lembophyllaceae ar gyfer Fflora Mwsog Seland Newydd.

Am ragor o wybodaeth am y prosiectau ymchwil hyn, gweler y dudalen ar Brosiectau Ymchwil Bryoffytau.

Cyhoeddiadau gan Ray Tangney

Ffôn: +44 (0)29 2057 3303
E-bost: Ray Tangney

Alan Orange: Curadur (Cen)

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y teulu o gennau a elwir yn Verrucariaceae. Gwyddom am ryw 150 o rywogaethau ym Mhrydain a channoedd ledled y byd, yn enwedig mewn rhanbarthau oer a thymherus. Maent fwyaf helaeth ar galchfaen, ar gerrig gwlyb yn ymyl nentydd ac ar lan y môr. Mae rhai ohonynt yn barasitiaid ar gennau eraill. Yn aml, mae'n anodd adnabod un rhywogaeth o'r llall, ac mae pobl wedi drysu llawer rhyngddynt. Fy nod i yw defnyddio DNA fel dull newydd o astudio'r grŵp hwn, gan roi sail gadarn i'n gwybodaeth am y cennau cyffredin hyn. Prosiectau cyfredol

 • Verrucaria Dŵr Ffres
 • Y grwpiau Verrucaria dolosa a Verrucaria murina
 • Tacsonomeg Rhywogaethau 'brown' o Verrucaria ym Mhrydain
 • Verrucariaceae o Nepal
 • Adolygiad byd-eang o Verrucariaceae
 • Am ragor o wybodaeth am y prosiectau ymchwil hyn, gweler y dudalen ar Brosiectau Ymchwil Cen.

Cyhoeddiadau gan Alan Orange

Ffôn: +44 (0)29 2057 3264
E-bost: Alan Orange

Dr. Ingrid Jüttner: Curadur Ymchwil (Diatomau)

Arbenigedd

Ecoleg a thacsonomeg diatomau, ecoleg dyfrol.

Prosiectau cyfredol

 • Diatomau fel dangosyddion ansawdd dŵr (asideiddio, ewtroffeiddio, llygredd organig) yn nentydd, afonydd, llynnoedd a phyllau Cymru.
 • Tacsonomeg a bioddaearyddiaeth diatomau yng Nghymru.
 • Ecoleg, bioddaearyddiaeth a thacsonomeg diatomau yn nentydd, afonydd, llynnoedd, pyllau, ffynhonnau a chynefinoedd daearol Nepal.
 • Am ragor o wybodaeth am y prosiectau ymchwil hyn, gweler y dudalen ar Brosiectau Ymchwil Diatomau.

Cyhoeddiadau gan Ingrid Jüttner

Ffôn: +44 (0)29 2057 3127
E-bost: Ingrid Jüttner

Katherine Slade: Swyddog Rheoli a Mynediad i Gasgliadau (Planhigion Isel)

Mae'n cyflawni gwaith curadur, cofnodi data, dadansoddi data a gwella mynediad i'r casgliadau Planhigion Isel. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiectau ar y cyd sef y Catalog o Sbesimenau Sphagnum Amgueddfa Cymru a'r Rhestr Wirio o dacsonau bryoffytau Amgueddfa Cymru. Mae gwaith cyfredol yn cynnwys gweithio ar y Catalog o Sbesimenau Bryoffytau Cymreig.

Cyhoeddiadau gan Katherine Slade [LINK to email]

Ffôn: +44 (0)29 2057 3345
E-bost: Katherine Slade

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.