Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Staff

Staff
Staff

Dr. Ray Tangney: Pennaeth Planhigion Isel

Arbenigedd

Tacsonomeg, esblygiad ac ecoleg bryoffytau (mwsogl a llysiau'r afu), dadansoddi esblygiad, systemeg foleciwlaidd.

Prosiectau cyfredol

Am ragor o wybodaeth am y prosiectau ymchwil hyn, gweler y dudalen ar Brosiectau Ymchwil Bryoffytau.

Cyhoeddiadau gan Ray Tangney

Ffôn: +44 (0)29 2057 3303
E-bost: Ray Tangney

Alan Orange: Curadur (Cen)

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y teulu o gennau a elwir yn Verrucariaceae. Gwyddom am ryw 150 o rywogaethau ym Mhrydain a channoedd ledled y byd, yn enwedig mewn rhanbarthau oer a thymherus. Maent fwyaf helaeth ar galchfaen, ar gerrig gwlyb yn ymyl nentydd ac ar lan y môr. Mae rhai ohonynt yn barasitiaid ar gennau eraill. Yn aml, mae'n anodd adnabod un rhywogaeth o'r llall, ac mae pobl wedi drysu llawer rhyngddynt. Fy nod i yw defnyddio DNA fel dull newydd o astudio'r grŵp hwn, gan roi sail gadarn i'n gwybodaeth am y cennau cyffredin hyn. Prosiectau cyfredol

Cyhoeddiadau gan Alan Orange

Ffôn: +44 (0)29 2057 3264
E-bost: Alan Orange

Dr. Ingrid Jüttner: Curadur Ymchwil (Diatomau)

Arbenigedd

Ecoleg a thacsonomeg diatomau, ecoleg dyfrol.

Prosiectau cyfredol

Cyhoeddiadau gan Ingrid Jüttner

Ffôn: +44 (0)29 2057 3127
E-bost: Ingrid Jüttner

Katherine Slade: Swyddog Rheoli a Mynediad i Gasgliadau (Planhigion Isel)

Mae'n cyflawni gwaith curadur, cofnodi data, dadansoddi data a gwella mynediad i'r casgliadau Planhigion Isel. Yn ddiweddar, cwblhaodd brosiectau ar y cyd sef y Catalog o Sbesimenau Sphagnum Amgueddfa Cymru a'r Rhestr Wirio o dacsonau bryoffytau Amgueddfa Cymru. Mae gwaith cyfredol yn cynnwys gweithio ar y Catalog o Sbesimenau Bryoffytau Cymreig.

Cyhoeddiadau gan Katherine Slade [LINK to email]

Ffôn: +44 (0)29 2057 3345
E-bost: Katherine Slade