Staff

Staff

Gwybodaeth am y Casgliadau a Benthyciadau

Harriet Wood: Rheolwr y Casgliad (Molysgiaid)

Mae Harriet yn rheoli'r casgliad molysgiaid sy'n cynnwys ymdrin ag ymwelwyr, benthyciadau, caffaeliadau ac ymholiadau. Hi yw cydawdur y llyfr ‘The new molluscan names of César-Marie-Felix Ancey'. Ymhlith ei diddordebau mae: astudiaethau tacsonomaidd am ficro-gastropodau morol Cefnfor India; ymchwil i'r casgliadau hanesyddol; delweddu deunydd teip; ymholiadau cyffredinol ar folysgiaid dŵr croyw Prydain a'r project SCAN ar y falwen wregysog Hygromia cinctella.

Cyhoeddiadau gan Harriet Wood

Ffôn: +44 (0)29 2057 3244
E-bost Harriet Wood

Jennifer Gallichan: Cynorthwy-ydd Curadurol (Molysgiaid)

Curadu'r casgliad o folysgiaid. Hi yw cydawdur ‘The new molluscan names of César-Marie-Felix Ancey' ac ar hyn o bryd mae'n cynorthwyo Ben Rowson ar y project ‘Molysgiaid tir Dwyrain Affrica'. Ymhlith ei diddordebau mae: ymholiadau cyffredinol am folysgiaid tir gan gynnwys delweddu deunydd teip, ymchwil i gasgliadau hanesyddol, archif gohebiaeth Tomlin a'r llyfrgell molysgiaid.

Cyhoeddiadau gan Jennifer Gallichan

Ffôn: +44 (0)29 2057 3217
E-bost Jennifer Gallichan

Molysgiaid Tir

Dr. Ben Rowson: Cynorthwy-ydd Ymchwil (Molysgiaid)

Arbenigwr ym maes molysgiaid tir. Ymhlith ei ddiddordebau mae esblygiad, systemateg ac amrywiaeth molysgiaid tir Dwyrain Affrica, ac yn benodol y teulu o falwod tir cigysol Streptaxidae. Yn ogystal, hanes natur ffawna gwlithod a malwod Prydain gan gynnwys lledaeniad rhywogaethau a gyflwynwyd i'r wlad.

Cyhoeddiadau gan Ben Rowson

Ffôn: +44 (0)29 2057 3110
E-bost Ben Rowson

Molysgiaid Dŵr Croyw a Morol

Dr P. Graham Oliver: Pennaeth Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol

Arbenigwr ym maes systemateg a morffoleg weithredol dwygragenogion (molysgiaid) morol a dŵr croyw. Gweld See Systemateg dwygragenogion morol. Ymhlith ei ddiddordebau mae: tacsa cemosymbiotig (Thyasiroidea a Solemyoidea) y dyfnforoedd; Arcoidea byd-eang; paratoi offer adnabod ar gyfer dwygragenogion Prydeinig a pharth gorllewinol Cefnfor India. Awdur llyfrau ar ddwygragenogion morol y Môr Coch ac Arabia a phrif wyddonydd a chyd-olygydd gweithdy bioamrywiaeth forol ar ynys Rodrigues (Cefnfor India). Prif broject ar hyn o bryd:- paratoi canllaw adnabod ar-lein ar ddwygragenogion morol Ynysoedd Prydain, o'r rhynglanwol i'r dyfnforol.

Cyhoeddiadau gan Graham Oliver

Ffôn: +44 (0)29 2057 3221
E-bost Graham Oliver

Anna Holmes: Curadur (Deufalfiaid)

Arbenigydd ym maes tacsonomeg dwygragenogion morol. Anna oedd cyd-olygydd trafodion gweithdai morol Rodrigues (Cefnfor India) ac mae hi wedi ysgrifennu papurau ar ddwygragenogion morol y Môr Tawel, Môr Iwerydd a Chefnfor India. Prif broject ar hyn o bryd: paratoi canllaw adnabod ar-lein ar ddwygragenogion morol Ynysoedd Prydain, o'r rhynglanwol i'r dyfnforol.

Cyhoeddiadau gan Anna Holmes

Ffôn: +44 (0)29 2057 3343
E-bost Anna Holmes

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.