Gwasanaethau

Shells

Benthyg

Mae’r adran yn cynnig gwasanaeth benthyg rhyngwladol, sy’n cynnwys benthyg sbesimenau teip. Dim ond sefydliadau sy’n cael benthyg eitemau o’n casgliadau. Dylai unigolion sydd am fenthyg eitemau ystyried meithrin cysylltiad ag amgueddfa neu brifysgol leol er mwyn iddynt hwyluso benthyciadau ar eu rhan. Rydyn ni’n cadw’r hawl i wrthod unrhyw fenthyciad os nad ydyn ni’n fodlon y bydd ein deunydd yn ddiogel am unrhyw reswm. Gellir benthyg deunydd mwy cyffredinol i gyrff addysg at ddibenion addysgu. Dylech gyfeirio unrhyw ymholiadau am fenthyciadau trwy’r Rheolwr Casgliadau, Harriet Wood.

Gwasanaethau adnabod

Fel rhan o sefydliad sy’n cael ei ariannu gan arian cyhoeddus, mae’r adran yn cynnig gwasanaeth adnabod sbesimenau rhad ac am ddim, yn dibynnu ar statws. Rydyn ni’n cadw’r hawl i wrthod darparu’r gwasanaeth hwn os yw’r cais yn afresymol, e.e. yn rhy fawr, yn rhy feichus, neu os nad oes gennym ni’r arbenigedd perthnasol. Bydd yr adran yn gwneud gwaith adnabod masnachol o dan gontract. Dylai darpar-gwsmeriaid baratoi disgrifiad o fanylion y project a gofyn am gynigion wedi eu costio oddi wrth aelod o staff yr adran.

Gwirfoddoli

Rydyn ni’n croesawu gwirfoddolwyr ymroddgar sydd am ennill profiad mewn maes o ddiddordeb curadurol neu falacolegol. Mae nifer y llefydd sydd ar gael yn gyfyngedig, ac mae angen i’r gwirfoddolwyr fod mewn sefyllfa. Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn helpu.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.