Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Ymchwil

Solum Dugahill

Solitary hawkweed (Hieracium solum), a highly threatened species known from only two sites in Kintyre.

Tacsonomeg planhigion fasgwlaidd a bioleg cadwraeth

Y blaenoriaethau ar gyfer yr Adran Planhigion Fasgwlaidd yw tacsonomeg a bioleg cadwraeth planhigion sy'n blodeuo a rhedyn. Unig arbenigwr yr adran ar hyn o bryd yw Dr Tim Rich ac mae'r ymchwil sy'n digwydd yn adlewyrchu ei ddiddordebau a'i brofiad wrth geisio cynyddu’r defnydd o gasgliadau'r amgueddfa. Caiff cysylltiadau cydweithredol cryf a gweithgar eu cynnal gyda sefydliadau botanegol eraill megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Gerddi Botaneg Brenhinol Kew a Phrifysgol Bryste. Mae'r gwaith yn canolbwyntio ar blanhigion sy'n anodd i'w hadnabod gan ddefnyddio Herbariwm Cenedlaethol Cymru fel casgliad cyfeirio allweddol. Mae canlyniadau'r gwaith ar gael drwy adroddiadau cytundebol, cyhoeddiadau mewn cyfnodolion a llyfrau. Dyma’r projectau ymchwil cyfredol: