Freutur Big Pit

O Dachwedd 2015 tan Hanner Tymor Chwefror 2016 bydd Ffreutur y Glowyr yn y Baddondai Pen Pwll ar gau. Bydd y Siop Goffi ar agor yn ddyddiol ac yn cynnig amrywiaeth o fwyd poeth ac oer, cacennau, diodydd poeth ac oer a danteithion.

Mae’r Ffreutur ar gael ar gyfer llogi preifat.