Rydych chi yn:  >   > 
English

Ymweld Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Lleoliad

Cyfeiriad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Ffôn: (029) 2057 3650
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3668

Email us

Ar agor

Ar agor pob dydd 9.30 am – 5pm.
Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm.

MYNEDIAD AM DDIM
Parcio ceir: £3 y car y dydd.

Lawrlwythwch fap o'r safle.

Gwybodaeth Pwysig

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Ble ydyn ni

Os oes gennych chi offer llywio â lloeren, teipiwch Blaenafon (Blaenavon) a dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown ar ôl i chi gyrraedd y dref.

M4 — dilynwch yr arwyddion Twristiaeth brown o C25a (tua'r gorllewin) neu C26 (tua'r dwyrain). Mae arwyddion oddi ar yr A465 yn y Fenni a Brynmawr hefyd.

Mae bws rhif 30 bellach yn rhedeg o Gwmbrân (nid Casnewydd) bob dydd (heblaw am ddyddiau Llun gŵyl y banc).

Amserau'r bysiau o Gwmbrân: 7.52am, 8.52am (Sadyrnau ac yn ystod gwyliau ysgol yn unig), 9.52am, yna bob awr am .52 wedi'r awr.

Amserau'r bysiau i Cwmbrân, yn gadael Big Pit: 9.22am, yna bob awr am .22 wedi'r awr tan 4.22pm. Sylwer: 3.22pm (Pont-y-pŵl yw'r stop olaf ar ddiwrnodau ysgol, Cwmbrân yw'r stop olaf ar Sadyrnau ac yn ystod gwyliau ysgol).

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gofynnwch wrth y Dderbynfa am eich cynllun o'r safle a'ch talebau er mwyn sicrhau y caiff eich gr?p y gostyngiadau perthnasol yn y siop a'r caffi.

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Gr?p ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a'r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk