Rydych chi yn:  >   > 
English

Ymweld Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Lleoliad

Cyfeiriad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Am offer llywio â lloeren defnyddiwch NP4 9RL

Ffôn: (029) 2057 3650
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3668

Email us

Ar agor

Ar agor pob dydd 9.30 am – 5pm.
Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm.

MYNEDIAD AM DDIM
Parcio ceir: £3 y car y dydd.

Lawrlwythwch fap o'r safle.

Gwybodaeth Pwysig

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Ble ydyn ni

Os oes gennych chi offer llywio â lloeren, teipiwch Blaenafon (Blaenavon) neu NP4 9RL a dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown ar ôl i chi gyrraedd y dref.

M4 — dilynwch yr arwyddion Twristiaeth brown o C25a (tua'r gorllewin) neu C26 (tua'r dwyrain). Mae arwyddion oddi ar yr A465 yn y Fenni a Brynmawr hefyd.

Mae bws rhif 30 yn rhedeg o Orsaf Bws Cwmbrân i Lion Street, Balenafon bob dydd gan gynnwys Dydd Gwener y Groglith ond heblaw am ddyddiau gŵyl y banc eraill.

Mae amserau'r bysiau o Gwmbrân yn dechrau am 7.40yb ac yna bob awr am .40 munud wedi'r awr.

Mae bws rhif 31 yn rhedeg o Lion Street i Big Pit bob dydd gan gynnwys Dydd Gwener y Groglith ond heblaw am ddyddiau gŵyl y banc eraill.

Mae amserau’r bysiau o Lion Street yn dechrau am 8.40yb ac yna bob awr am .40 munud wedi’r awr.

Amserau'r bysiau o Big Pit i Lion Street am .15 munud pob awr ac o Lion Street i Gwmbrân am .40 munud pob awr tan 4.40yh.

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

Gofynnwch wrth y Dderbynfa am eich cynllun o'r safle a'ch talebau er mwyn sicrhau y caiff eich gr?p y gostyngiadau perthnasol yn y siop a'r caffi.

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Gr?p ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a'r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk