Rydych chi yn:  >   > 

Ymweld Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Lleoliad

Cyfeiriad

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Am offer llywio â lloeren defnyddiwch NP4 9RL

Ffôn: (029) 2057 3650
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (029) 2057 3668

Email us

Ar agor

Ar agor pob dydd 9.30 am – 5pm.
Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am - 3.30pm.

MYNEDIAD AM DDIM
Parcio ceir: £3 y car y dydd.

Lawrlwythwch fap o'r safle.

Gwybodaeth Pwysig

 • Gwisgwch ddillad cynnes ac esgidiau cadarn.
 • Rhaid i blant fod dros fetr o daldra i fynd i lawr i'r pwll.
 • Mae'n bosib na fydd teithiau dan ddaear ar gael am ran o'r diwrnod yn ystod cyfnodau prysur er mwyn clirio unrhyw giw sydd wedi datblygu. Ffoniwch yn ystod y gwyliau i weld faint o le sydd ar gael.
 • O leiaf 2 o bobl ar gyfer y daith dywysedig
 • Mae'r teithiau danddaear yn para tua awr.
 • Dylech adael tair i bedair awr ar gyfer eich ymweliad.
 • Mae teithiau sain ar gael.
 • Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.
 • Yn ystod mis Ionawr bydd y teithiau dan ddaear yn cael eu cynnal ar y penwythnosau'n unig, ar wahan i Ddydd Sadwrn 24ain a Dydd Sul 25ain o Ionawr 2015.
 • Ffoniwch 01495 790 311 i holi a yw'r teithiau danddaear (10am-3pm) ar gael yn Rhagfyr, Ionawr ac yn gynnar fis Chwefror.
 • Dylai grwpiau o dros ddeg o bobl fwcio ymlaen llaw.
 • Mae canllaw 'Cynllunio Eich Ymweliad' ar gael ar gyfer grwpiau.
 • Dylai pobl mewn cadair olwyn fwcio teithiau danddaear ymlaen llaw.
 • Mae Canllaw Mynediad ar gael i'w lawrlwytho neu ffoniwch (029) 2057 3650 i gael copi.

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Ble ydyn ni

Os oes gennych chi offer llywio â lloeren, teipiwch Blaenafon (Blaenavon) neu NP4 9RL a dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown ar ôl i chi gyrraedd y dref.

M4 — dilynwch yr arwyddion Twristiaeth brown o C25a (tua'r gorllewin) neu C26 (tua'r dwyrain). Mae arwyddion oddi ar yr A465 yn y Fenni a Brynmawr hefyd.

Mae bws rhif 30 yn rhedeg o Orsaf Bws Cwmbrân i Lion Street, Balenafon bob dydd gan gynnwys Dydd Gwener y Groglith ond heblaw am ddyddiau gŵyl y banc eraill.

Mae amserau'r bysiau o Gwmbrân yn dechrau am 7.40yb ac yna bob awr am .40 munud wedi'r awr.

Mae bws rhif 31 yn rhedeg o Lion Street i Big Pit bob dydd gan gynnwys Dydd Gwener y Groglith ond heblaw am ddyddiau gŵyl y banc eraill.

Mae amserau’r bysiau o Lion Street yn dechrau am 8.40yb ac yna bob awr am .40 munud wedi’r awr.

Amserau'r bysiau o Big Pit i Lion Street am .15 munud pob awr ac o Lion Street i Gwmbrân am .40 munud pob awr tan 4.40yh.

Grwpiau

Gall grwpiau sy'n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

 • Fynediad am ddim
 • Gostyngiad o 10% yn y Cantin a'r siop goffi os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
 • Gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5
 • Teithiau tywys am ddim
 • Teithiau tu ôl i'r llenni ac arddangosiadau cadwraeth ar gais
 • Lluniaeth am ddim i yrwyr bysiau

Gofynnwch wrth y Dderbynfa am eich cynllun o'r safle a'ch talebau er mwyn sicrhau y caiff eich gr?p y gostyngiadau perthnasol yn y siop a'r caffi.

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Gr?p ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a'r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.