Rydych chi yn:  >   > 
English

Teuluoedd Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Mae Big Pit yn cynnig teithiau tanddaearol i deuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Rhaid i blant fod yn fetr o daldra i fynd dan ddaear. Mae'r daith danddaearol yn para tua 50 munud gyda ymwelwyr yn cerdded tua 700 llath gan wisgo helmet a lamp sy'n pwyso 5 cilogram.

Mae'r Orielau Glofaol yn dangos sut y cloddir am lo heddiw, a bydd y plant yn siŵr o fwynhau y synau a'r fflachiadau cymaint â neb o'r teulu.

Mae gweithgareddau eraill yn cynnwys teithiau darganfod a phecynnau gweithgaredd (arbennig o addas i blant ifanc), sydd ar gael am ddim drwy wneud cais yn y Dderbynfa.

Mae rhaglen fwy cynhwysfawr o weithgareddau i'r teulu yn ystod gwyliau ysgol yn cynnwys gweithgareddau crefft, adrodd straeon a gwisgo fel glowyr bach.

Digwyddiadau i'r Teulu

Digwyddiadau

Arddangosfeydd

Dyddiad DigwyddiadManylion
Gorffennaf 19 2014–Chwefror 8 2015Pabi'r CoffáuPawb / Am ddim

Digwyddiadau

Dyddiad DigwyddiadManylion
14 Rhagfyr 2014Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit Teuluoedd / £5
20 Rhagfyr 2014Sion Corn yn y Pwll gyda Band Tref BlaenafonTeuluoedd / £5
4, 11 a 18 IonawrPictiwrs Prynhawn i’r Glowyr BachTeuluoedd / Am ddim
6–8, 13–15, 20–22 a 27–29 IonawrTaith ac Arddangosiad Arbennig Pawb / Am ddim
24 Ionawr 2015Dathlu DwynwenTeuluoedd / Am ddim

Cyfleusterau

Siop Big Pit

Mae cyfleusterau newid babi ar gael ym mhob toiled.

Siop yr Amgueddfa

Darperir detholiad pwrpasol o deganau plant ac ystod eang o lyfrau, printiau a chardiau post.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser