Taith dan ddaear Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Taith dan Ddaear

Byddwch yn barod i gael eich gollwng 90 metr (300 troedfedd) i lawr siafft pwll Big Pit am ein taith dan ddaear enwog. Mae'n daith drawiadol o gwmpas rhai o'r lefelydd gwreiddiol.

Bydd yr ymwelydd yn gwisgo'r un offer yn union â’r hen lowyr - helmed, lamp capan, gwregys, batri a ‘hunan-achubydd’. Cymrwch sedd yn y stafell aros glowyr cyn cychwyn ar eich taith.

Cafodd y swyddfeydd ar bwys eu defnyddio gan reolwr y pwll a'i staff uwch. Defnyddir y rhan fwyaf am eu pwrpas gwreiddiol, gyda'r swyddfa amserwr wedi'i hadnewyddu a'r porthordy'r swyddogion wedi'i throwyd yn stafell cymorth cyntaf.

Taith dan Ddaear

Roedd yr ardal o gwmpas top y siafft, sef y banc fel y'i gelwir yn aml, bob amser yn fan swnllyd a phrysur gyda dynion a deunyddiau yn cael eu cludo dan ddaear a dramiau o lo yn dod i'r wyneb. Felly mae'n parhau heddiw gydag ymwelwyr yn cychwyn ar eu teithiau dan ddaear a dychwelyd ohonynt.

Mae cylch y dramiau gerllaw yn ffordd i'r dramiau pan oeddynt yn llawn. Ar ôl iddynt godi i'r wyneb yn y caets, rhedent ar hyd y cledrau a chawsent eu troi â'u pennau i lawr i wacáu'r glo ar y beltiau sgrinio lle câi ei raddio i wahanol feintiau yn ôl anghenion y farchnad.

Mae'r lamprwm presennol yn fan gweithio lle mae lampau capan yr ymwelwyr a’r staff yn cael eu trwsio a’u gwefru. Mae dyn lampau Big Pit a'i staff yn gofalu am un o eiconau’r diwydiant glo – sef y lamp dân ddiogel.

Taith dan Ddaear

Er mai swyddogion yn unig sy'n ei chario heddiw fel ffordd o synhwyro fod nwy yn y pwll, dim ond y rhain oedd gan yr hen löwr i oleuo'i ffordd.

Unwaith ewch chi dan ddaear, cewch eich tywys (mae'n 50 munud o gerdded) o gwmpas y talcenni glo, tai’r peiriannau a'r stablau yng nghwmni cyn-löwr.

Bydd y tywyswyr yn esbonio'r gwahanol ffyrdd y câi'r glo ei gloddio a'i gludo, ac yn sôn am rai o'u profiadau eu hunain.

Gwybodaeth

Map

Blaenafon, Torfaen
Ar agor pob dydd 9.30am-5pm. Mynediad olaf 4pm. Teithiau dan ddaear 10am-3.30pm.

Ffôn:
(029) 2057 3650

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Parcio ceir: £3 y car y dydd.

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.