Rydych chi yn:  >   > 
English

Canllawiau Mynediad Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyngor i ymwelwyr anabl

Audio Version

Sain
Gwrando ar fersiwn sain (1.8mb, MP3)

Cyngor cyffredinol i ymwelwyr

Contraband

Plant bach

Pobl â phroblemau symudedd

Pobl â nam ar eu golwg

Pobl â nam ar eu clyw

Cymhorthion Meddygol sydd â Batri

Cŵn

Cyfleusterau