Cyfnod Allweddol 3 a 4

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimSesiwn beilot

Taith Dan Ddaear

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Taith dywys 90 metr dan y ddaear gyda chyn-löwr i gael blas go iawn ar fywyd yn y pwll. Trafodir datblygiadau allweddol ym maes glo a sut y lluniodd yr aur du hanes Cymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Cyfnod Allweddol 3 & 4

Bagloriaeth Cymru

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Mae’r Baddondai Pen Pwll yn esbonio sut yr helpodd newidiadau economaidd, cymdeithasol a thechnolegol i lunio’r Gymru gyfoes. Bydd sgwrs fer gan aelod o staff yn cefnogi’r ymweliad.

AM DDIM

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru

Addysg Oedolion, Cymunedau, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Geiriau Glo

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Adnodd ar-lein i’r rheini sy’n dysgu Cymraeg ar lefelau Mynediad a Sylfaen. Mae Geiriau Glo yn annog dysgwyr i ymweld â Big Pit a defnyddio’r arddangosiadau ac adnoddau i wella eu profiad o ddysgu Cymraeg. Dewch i ddysgu mwy am dreftadaeth ein pyllau glo a gwella’ch sgiliau iaith.

Geiriau Glo
Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4
Am ddimDan arweiniad athro

Llwybr Tomen Coety

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch am dro o gwmpas Tomen Coety, hen domen lo Big Pit. Cewch ddysgu mwy am fywyd y domen a bywyd gwyllt y warchodfa natur fach hon.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.