Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen

Cyfnod Allweddol 2

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Cyfnod Allweddol 2

Gweision yr Ymerodraeth

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Sut fywyd oedd gan filoedd o blant ym Mhrydain Oes Fictoria a oedd yn mynd allan i weithio? Defnyddiwch gyfoeth o ffynonellau tystiolaeth i ddysgu mwy am fywyd a gwaith y plant hyn, gan gynnwys gwrthrychau o’n casgliadau ni.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Cyfnod Allweddol 2

Maggie Morgan

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i ymweld â Maggie yn ei chartref, a chlywed ei hatgofion plentyn fel porthor dan ddaear ac am fywyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae Maggie yn barod i

ateb cwestiynau am amodau byw a gwaith yn nyddiau cynnar y diwydiant glo.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dydd mawrth yn unig
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2

O Domen i Drysor

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dysgwch fwy am fywyd Tomen Coety, hen domen lo Big Pit sydd bellach yn gyfoeth o fywyd gwyllt. Dewch i ddysgu am rywogaethau a chynefinoedd y domen a’r llyn, ac ewch i hela’r bwystfilod bach neu drochi rhwydi yn y llyn. Mae angen dillad awyr agored ac esgidiau glaw ar gyfer y sesiwn hon.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimSesiwn beilot

Taith Dan Ddaear

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Taith dywys 90 metr dan y ddaear gyda chyn-löwr i gael blas go iawn ar fywyd yn y pwll. Trafodir datblygiadau allweddol ym maes glo a sut y lluniodd yr aur du hanes Cymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4
Am ddimDan arweiniad athro

Llwybr Tomen Coety

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch am dro o gwmpas Tomen Coety, hen domen lo Big Pit. Cewch ddysgu mwy am fywyd y domen a bywyd gwyllt y warchodfa natur fach hon.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.