Am ddimYn yr ysgol

Geiriau Glo

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Geiriau Glo

Pecyn adnoddau i diwtoriaid Cymraeg ei ddefnyddio yn Big Pit: Amgueddfa Loafol Cymru.

Mae Geiriau Glo yn adnodd rhyngweithiol sy’n cynnig cyfle i diwtoriaid a dysgwyr i ddysgu, datblygu a gloywi iaith trwy fanteisio ar holl adnoddau Big Pit.

Geiriau Glo
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Plant y Chwyldro

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Y flwyddyn yw 1842. Mae diwydiant yn tyfu ar raddfa fawr ac mae Prydain yn dod yn gyfoethog iawn. Fodd bynnag, mae llawer o weithwyr Prydain yn dlawd, yn newynog ac yn sâl drwy’r amser. Mae rhai Aelodau Seneddol yn poeni llawer am hyn, ac mae’r Frenhines Fictoria wedi dweud bod angen cynnal ymchwiliad arbennig i ganfod pam bod ei phobl yn dioddef fel hyn.

Rydych chi’n arolygydd arbennig sydd wedi cael ei anfon i Flaenafon i ganfod sut brofiad yw byw a gweithio mewn tref ddiwydiannol newydd. Byddwch chi’n ymchwilio i’r pedair agwedd ar fywyd a ddisgrifir yn y tasgau isod ac yn casglu tystiolaeth ar gyfer adroddiad i’r Frenhines. Yn yr adroddiad hwn dylech ddisgrifio’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu ac awgrymu’r hyn sydd angen ei wneud i wella bywydau gweithwyr.

Plant y Chwyldro
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol

Tomen Coity

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cafodd glo ei gloddio yn Big Pit am dros 100 mlynedd. Wrth i’r glo gael ei gloddio, cai tunelli o wastraff ei godi i’r wyneb a crëwyd tomenni fel hon. Mewn ardaloedd glofaol, talodd yr amgylchedd bris uchel am bweru’r genedl.

Tomen Coity
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.