Leandro Erlich

Erlich — Batiment

Leandro Erlich

Batiment

(2004)

Gosodwaith ar gyfer Nuit Blanche Hydref 2004 Paris
Credyd: Trwy garedigrwydd yr Artist

Orielau Arddangos Dros Dro, Llawr Gwaelod

Mae Leandro Erlich yn creu gweithiau celf sy'n herio'n syniadau am realaeth. Mae ganddo ddiddordeb yn y pethau rydyn ni'n eu gweld, y llefydd rydyn ni'n eu llenwi a'r cyd-destunau rydyn ni'n ein ffeindio'n hunain ynddynt bob dydd. Mae'n awgrymu 'mai'r peth rydyn ni'n ei gymryd yn ganiataol yw'r holl syniad o realaeth, am ein bod ni'n tybio bod realaeth yn rhywbeth sydd yno, sy'n ffaith ac yn ddigyfnewid . . .' Yn hytrach, mae'n teimlo mai'r 'gwirionedd yw bod realaeth yn rhywbeth sy'n dod i'n rhan, ac yn ffrwyth rhywbeth rydyn ni wedi ei saernïo ein hunain.'

Mae Erlich yn creu gosodweithiau neu fyd ffisegol cyflawn y mae'r gynulleidfa'n cael mynd iddo. Mae'n defnyddio pa bynnag ddeunyddiau adeiladu sydd eu hangen, gan gynnwys drychau a thafluniadau, i greu ffurfiau ar realaeth. Mae ei waith yn cysylltu'r holl synhwyrau bron, ac mae'n ein gwahodd ni i gymryd rhan, neu hyd yn oed i ryngweithio â'r mannau mae'n eu creu. Trwy wneud hyn, mae'n ein troi ni'n actorion ar lwyfan theatr hyfryd, yn profi naws sy'n rhannol real ac yn rannol ffug. Daw Leandro Erlich o'r Ariannin, ac wrth greu'r delweddau gofodol a seicolegol hyn, mae'n ei gysylltu ei hun â'r traddodiad mawr sy'n bodoli yn Ne America o adrodd straeon lle does dim byd yn union fel y mae'n ymddangos, gan orfodi'r gynulleidfa i ffrwyno eu synnwyr o realaeth.

Cysylltiadau Gwe

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.