Rydych chi yn:  >   >   >   > 
English

Mauricio Dias a Walter Riedweg

Dias & Riedweg — Sugar Seekers

Mauricio Dias & Walter Riedweg

Sugar Seekers

(2004)
© Dias a Riedweg

Llawr Cyntaf, Celf yng Nghymru

Crefft Mauricio Dias a Walter Riedweg yw sgwrsio gyda phobl, fel unigolion ac fel aelodau o grwpiau cymdeithasol. Maen nhw'n ymddiddori mewn dialog ac yn dechrau sgwrsio â phobl mewn gwahanol rannau o'r byd, gan ddal profiadau, ‘cyflwr ysbryd' pobl a syniadau personol. Gan ddefnyddio camera fideo, maen nhw'n cydweithio i edrych ar y ddynoliaeth yn ei holl ffurfiau, yn ddaearyddol ac yn gymdeithasol. Maen nhw wedi creu gwaith gyda phlant y stryd yn Rio de Janeiro, hen ymfudwyr ym Mharis, porthwyr fflatiau yn Sao Paulo a'r bobl sy'n goruchwylio'r ffin rhwng Mecsico a'r UDA. Mae'r holl bobl hyn yn gwneud cyfraniad ymarferol at y gwaith – yn dogfennu, yn cyffesu, yn holi ac yn ateb. Wrth ddewis pobl i sgwrsio â nhw, mae Dias a Riedweg yn ymateb i'r lle neu'r cynefin lle maen nhw'n eu ffeindio'u hunain.

Mae Mauricio Dias o Frasil, a Walter Riedweg o'r Swistir, wedi bod yn cydweithio ers 1993, yn datblygu projectau'r celfyddydau gweledol a pherfformio gyda'r cyhoedd. Mae eu gwaith yn cynnwys deunydd dogfennol yn ogystal â sefyllfaoedd gwneud, sy'n cael eu cyflwyno'n ffurfiol fel gosodweithiau fideo. Mae eu sgyrsiau'n symud rhwng eu testunau, rhyngddyn nhw fel dau unigolyn a rhwng y cyhoedd neu ymwelwyr yr amgueddfa. Fel mewn unrhyw sgwrs, daw ystyr y peth o gyfuniad o ba wybodaeth sy'n cael ei rhoi, a'r teimladau mae hyn yn eu corddi ynom ni.

Cysylltiadau Gwe