Rydych chi yn:  >   > 

Amgueddfa Cymru

Cloddio am Lychlynwyr

[delwedd: Delwedd o un o'r Llychlynwyr: Swein Forkbeard, Neuadd y Ddinas, Abertawe]

Rhwng 19 Awst a 7 Medi 2001 bydd tîm o archaeolegwyr o Amgueddfeydd Cymru yn CLODDIO AM LYCHLYNWYR yn Llanbedrgoch.

Beth am ymuno â ni a dilyn y project ar gyfer y tymor olaf o waith maes AR Y PRYD mewn cyfres o adroddiadau ar y we wrth iddynt ail-greu'r gorffennol!

Oes gennych chi gwestiwn? Anfonwch e-bost a chael ateb gan yr arbenigwyr.

Eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf? Galwch heibio'r we eto i weld rhagor. Bydd adroddiadau pellach wrth i ni ddadansoddi canlyniadau'r cloddio nôl yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

YR HANES HYD YN HYN - cyn tymor 2001

[delwedd: Pwysau plwm]

Daeth safle o Oes y Llychlynwyr yn Llanbedrgoch i'r amlwg ym 1994 pan ddarganfuwyd pwysyn plwm ar y safle. Gofynnwyd i'r Amgueddfa egluro ychydig o hanes y pwysyn plwm. Sylweddolodd Curadur Archaeoleg Canoloesol a Diweddarach yr Amgueddfa, Dr Mark Redknap, fod hwn yn ddarganfyddiad Llychlynaidd prin. Roedd pethau eraill wedi'u darganfod yn yr un ardal, a sylweddolodd Mark fod Llanbedrgoch yn rhoi cyfle i ateb un o gwestiynau mwyaf dyrys y byd archaeolegol - a wnaeth y Llychlynwyr setlo yng Nghymru?

Yr haf hwnnw, fe arweiniodd Mark dîm o archaeolegwyr i Fôn i geisio darganfod rhagor ... ac maen nhw'n dal i fynd yn ôl!

TYMOR CLODDIO 2001 - ein hamcanion

[delwedd: Cynllunio Adeilad 2 (yn dyddio o flynyddoedd cynnar y 10fed ganrif) yng nghanol y safle yn 1995]

Eleni fydd ein tymor olaf ar y safle, ac mae gennym nifer o amcanion mewn golwg:

 1. Rydym yn gobeithio cwblhau'r gwaith o gloddio'r darddell a'r gwaddodion canoloesol cynnar a ddarganfuwyd gennym ar lawr y pwll.
 2. Roedd hi'n ymddangos bod gan y ffwrn, a ddarganfuwyd y llynedd i'r gorllewin o'r darddell, sil mur yn agos iddi: byddwn yn agor llecyn mwy o faint er mwyn darganfod p'un ai a yw hwn yn adeilad arall.
 3. Gobeithiwn archwilio nifer o'r anomaleddau ar arolwg geoffisegol 1994, megis y toriad ymddangosiadol yn y ffos ar ochr ogleddol y closdir, a allai fod yn fynedfa.
 4. Byddwn yn cwblhau arolwg geoffisegol o gae'r de er mwyn cadarnhau aliniad y closdir yn y llecyn hwn.
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.