Rydych chi yn:  >   > 
English

Cloddio am Lychlynwyr

Delwedd o un o'r Llychlynwyr: Swein Forkbeard, Neuadd y Ddinas, Abertawe

Rhwng 19 Awst a 7 Medi 2001 bydd tîm o archaeolegwyr o Amgueddfeydd Cymru yn CLODDIO AM LYCHLYNWYR yn Llanbedrgoch.

Beth am ymuno â ni a dilyn y project ar gyfer y tymor olaf o waith maes AR Y PRYD mewn cyfres o adroddiadau ar y we wrth iddynt ail-greu'r gorffennol!

Oes gennych chi gwestiwn? Anfonwch e-bost a chael ateb gan yr arbenigwyr.

Eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf? Galwch heibio'r we eto i weld rhagor. Bydd adroddiadau pellach wrth i ni ddadansoddi canlyniadau'r cloddio nôl yn yr Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

YR HANES HYD YN HYN - cyn tymor 2001

Pwysau plwm

Daeth safle o Oes y Llychlynwyr yn Llanbedrgoch i'r amlwg ym 1994 pan ddarganfuwyd pwysyn plwm ar y safle. Gofynnwyd i'r Amgueddfa egluro ychydig o hanes y pwysyn plwm. Sylweddolodd Curadur Archaeoleg Canoloesol a Diweddarach yr Amgueddfa, Dr Mark Redknap, fod hwn yn ddarganfyddiad Llychlynaidd prin. Roedd pethau eraill wedi'u darganfod yn yr un ardal, a sylweddolodd Mark fod Llanbedrgoch yn rhoi cyfle i ateb un o gwestiynau mwyaf dyrys y byd archaeolegol - a wnaeth y Llychlynwyr setlo yng Nghymru?

Yr haf hwnnw, fe arweiniodd Mark dîm o archaeolegwyr i Fôn i geisio darganfod rhagor ... ac maen nhw'n dal i fynd yn ôl!

TYMOR CLODDIO 2001 - ein hamcanion

Cynllunio Adeilad 2 (yn dyddio o flynyddoedd cynnar y 10fed ganrif) yng nghanol y safle yn 1995

Eleni fydd ein tymor olaf ar y safle, ac mae gennym nifer o amcanion mewn golwg:

  1. Rydym yn gobeithio cwblhau'r gwaith o gloddio'r darddell a'r gwaddodion canoloesol cynnar a ddarganfuwyd gennym ar lawr y pwll.
  2. Roedd hi'n ymddangos bod gan y ffwrn, a ddarganfuwyd y llynedd i'r gorllewin o'r darddell, sil mur yn agos iddi: byddwn yn agor llecyn mwy o faint er mwyn darganfod p'un ai a yw hwn yn adeilad arall.
  3. Gobeithiwn archwilio nifer o'r anomaleddau ar arolwg geoffisegol 1994, megis y toriad ymddangosiadol yn y ffos ar ochr ogleddol y closdir, a allai fod yn fynedfa.
  4. Byddwn yn cwblhau arolwg geoffisegol o gae'r de er mwyn cadarnhau aliniad y closdir yn y llecyn hwn.