Cyfnod Allweddol 2

Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Cyfnod Allweddol 2

Cwrdd â'r Coed

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cymrwch ran mewn helfa bwystfilod bach, ymweld â’r guddfan adar a defnyddio chwyddwydr a sbienddrych i adnabod bywyd gwyllt y coetir. A bydd her creu nyth!

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2

Diwrnod golch mam-gu

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Blas ar olchi dillad cyn dyddiau'r peiriant golchi.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 18-1900s

Cyfnod Allweddol 2

Gwisgoedd y Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Sesiwn cymharu a chyferbynnu dillad a wisgwyd gan fonheddwyr â ffermwyr cefnog gyda chyfle i bedwar disgybl fodelu’r gwisgoedd. Dewch i ganfod cliwiau cudd mewn portread o blant yr oes yng Nghastell Sain Ffagan (1580).

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: Y Tyduriaid

Cyfnod Allweddol 2

Siop Gwalia

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dewch i gyfarfod â’r siopwr yn Siop Gwalia i weld sut roedd pobl yn siopa dros 80 mlynedd yn ôl.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2

Teganau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Profwch eich sgiliau gyda theganau traddodiadol.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes: 1800-1900s

Am ddimSesiwn beilot
Addysg Oedolion, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Arddangosiadau crefft

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gall ysgolion hefyd archebu sesiwn lle bydd y gof, y melinydd, y gwehyddwr neu’r clocsiwr yn arddangos eu crefftau traddodiadol, yn dibynnu ar ddiwrnod eich ymweliad.

Hyd: 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Cyfnod Allweddol 2

Helpwch ni i adeiladu Bryn Eryr, ein fferm newydd

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Byddwch yn rhan o’ch llwyth Celtaidd, helpu i godi waliau ein fferm newydd o’r Oes Haearn, dysgu am fywyd yn yr Oes Haearn a rhoi cynnig ar grefft neu sgil goroesi’r oes.

Dewiswch o blith: straeon a gwneud breichledi neu hyfforddiant rhyfelwyr.

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: (Ar gael o fis Mawrth 2014)
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.

Cwricwlwm

Hanes: Celtiaid

Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 2

Ar drywydd y Tuduriaid

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cymharu dau dŷ o’r oes, trin a thrafod atgynyrchiadau ac ymweld ag Eglwys Sant Teilo (1530). Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro ond rhaid i athrawon fynychu diwrnod hyfforddiant yn gyntaf.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 2

Llwybr Bywyd Gwyllt

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Dysgu yn yr awyr agored gyda'r bwriad o ddatblygu sgiliau meddwl, cyfarthrebu a rhifedd. Take part in simple activities and use I-spy guides to explore the wildlife living at St Fagans.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Gwyddoniaeth

Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 2

Rhyd-y-car

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ewch am dro i'r rhesdai o ardal Merthyr Tydful a sylwch ar y gwahaniaethau rhwng ffordd o fyw o 1805-1985. Booking essentail.

 

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Cyfnod Allweddol 2

Ysgol Maestir

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Cyfle i athrawon a disgyblion ail-fyw gwers ysgol yn yr 1890au. Rhiad i athrawon fynychu diwrnod hyfforddi yn gyntaf.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.