Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Dros Rufain collasant eu gwaed: bywyd milwr Rhufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Dewch i ddarganfod sut fywyd oedd gan filwr yn y fyddin Rufeinig. Cyfle i graffu’n agosach ar eu harfau a’u harfwisgoedd.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.
Y Cyfnod Sylfaen

Teganau a gemau

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Dewch i weld pa gemau oedd plant Rhufeinig yn eu hoffi ac edrych ar deganau drwy’r oesau i weld faint maen nhw wedi newid gydag amser.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Yn amodol ar argaeledd
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £22 am hyd at 15 disgybl, £37 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Milwr Rhufeinig

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Rhowch yr arfau a'r dillad cywir i'r milwyr gan ddefnyddio'r modelau yn yr oriel i'ch helpu.

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Taflenni lliwio

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Astudiwch mosaigau ac anifeiliaid Rhufeinig i greu dyluniadau eich hun.

Hyd: 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.