Rydych chi yn:  >   > 
English

Addysg yn
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Dewch i ddysgu am fywyd y fyddin fawr Rufeinig 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

Pam eu bod nhw mor rymus, a pham na fyddai bywyd byth yr un fath hebddyn nhw?

Mynediad am ddim, a rhaid archebu lle. Ystafell ginio ar gael.

Y Cyfnod Sylfaen

Addysg yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Archebu Lle

Cyfnod Allweddol 2

Digwyddiadau

Cyfnod Allweddol 3 & 4

Addysg yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Gwerthuso

Addysg ôl-16

Tanysgrifio i'n cylchlythyr

Addysg Oedolion

Addysg yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Prosiectau

Athrawon

Teuluoedd

Blog Addysg