Rydych chi yn:  >   >   > 

Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Traddodiadau'r Nadolig

Amgueddfa Lechi Cymru

Sesiwn straeon Nadoligaidd o flaen y tân efo'r storïwraig Mair Tomos Ifans, cyfle i wneud addurn tymhorol i'w gludo adref ac i weld tai'r chwarelwyrwedi'u haddurno ar gyfer y Nadolig.

Hyd: 1 awr x 2
Dyddiadau: 2 - 6 Rhagfyr 2013
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £42 am hyd at 15 disgybl, £72 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i ysgolion yng Nghymru sydd â mwy nag 20% o ddisgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, grwpiau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion.