Rydych chi yn:  >   >   > 

Y Cyfnod Sylfaen

Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Traddodiadau'r Nadolig

Amgueddfa Lechi Cymru

Sesiwn straeon Nadoligaidd o flaen y tân efo'r storïwraig Mair Tomos Ifans, cyfle i wneud addurn tymhorol i'w gludo adref ac i weld tai'r chwarelwyrwedi'u haddurno ar gyfer y Nadolig.

Hyd: 1 awr x 2
Dyddiadau: 2 - 6 Rhagfyr 2013
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £47 am hyd at 15 disgybl, £77 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Gwybodaeth

Map

Llanberis, Gwynedd
Ar agor 10am-5pm bob dydd (Pasg-Hydref), 10am-4pm Sul-Gwener (Tachwedd-Pasg)

Adran addysg:
(029) 2057 3717

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd