Rydych chi yn:  >   > 
English

Addysg yn
Amgueddfa Lechi Cymru

Dod â hanes y diwydiant roddodd 'do ar y byd' yn fyw

Daw Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis â hanes y diwydiant llechi yn fyw o flaen eich llygaid. Mae’r Amgueddfa ei hun yng ngweithdai gwreiddiol y chwarel ac yma cewch ddarganfod sut yr oedd pobl cymunedau chwareli Cymru yn byw ac yn gweithio.

'…mae fel petai’r chwarelwyr a’r peirianwyr ond newydd adael eu hoffer a throi am adref...'

Dewch i ddarganfod mwy trwy weithgareddau dan arweiniad athro a/neu gymryd rhan mewn taith neu weithdy wedi’i hwyluso.

Mae mynediad am ddim ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae ystafell ginio ar gael a maes parcio talu ac arddangos gerllaw.

Y Cyfnod Sylfaen

Addysg yn Amgueddfa Lechi Cymru

Archebu Lle

Cyfnod Allweddol 2

Digwyddiadau

Cyfnod Allweddol 3 a 4

Addysg yn Amgueddfa Lechi Cymru

Adnoddau

Addysg ôl-16

Tanysgrifio i'n cylchlythyr

Addysg Oedolion

Addysg yn Amgueddfa Lechi Cymru

Prosiectau

Athrawon

Teuluoedd

Blog Addysg