Rydych chi yn:  >   >   > 

Cyfnod Allweddol 2

Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Am ddimSesiwn beilot
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Ffasiwn y 60au a’r diwydiant gwlân

Amgueddfa Wlân Cymru

Er gwaethaf dirywiad y Diwydiant Gwlân wedi’r Ail Ryfel Byd, bu rhywfaint o adfywiad yn ystod y 1960au yn sgil galw’r diwydiant ffasiwn a dylanwad Mary Quant. Dewch i weld ein casgliad o ddillad gan gynllunwyr Cymreig y 60au, a gwylio ffilm o sioe ffasiwn y cyfnod. Darganfyddwch gynlluniau, steiliau a dylanwadau Mary Quant a chymharwch ffasiynau heddiw â rhai’r 60au. Ymchwiliwch i batrymau’r 60au drwy edrych ar batrymau geometrig a chymesur, a chynlluniwch eich patrwm neu’ch dilledyn eich hun.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Gweithdai crefft

Amgueddfa Wlân Cymru

Gallwn gynnig amrywiaeth o weithdai crefft hefyd gan gynnwys gwehyddu a gwneud ffelt. Cyfle i’ch disgyblion fwynhau sesiwn greadigol a darganfod byd diddorol cynhyrchu a dylunio tecstilau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Gwyrthiau gwlân

Amgueddfa Wlân Cymru

Archwiliwch nodweddion a chynhyrchion gwlân mewn sesiwn wedi’i hwyluso yn Oriel Decstilau’r Amgueddfa. Trafodwch pam mai gwlân yw’r defnydd gorau at y diben wrth i chi wisgo’r dillad, archwilio patrymau a thrin a thrafod y casgliadau – o garthenni a’r wisg Gymreig draddodiadol i’r ffasiynau diweddaraf.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Addysg Oedolion, Cymunedau, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Llwybr y pentref

Amgueddfa Wlân Cymru

Bydd llwybr y pentref yn dod ag effeithiau’r Chwyldro Diwydiannol yn fyw wrth i chi ddarganfod safleoedd yr hen ffatrïoedd, cymharu tai perchnogion y Felin â rhai’r gweithwyr, a gweld sut y datblygodd y pentref drwy’i eglwysi, ei gapeli, ei siopau a’r neuadd gymuned.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Addysg Oedolion, Cymunedau, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Llwybr yr Amgueddfa

Amgueddfa Wlân Cymru

Taith dywys o gwmpas yr Amgueddfa fydd yn ategu dysgu’r disgyblion wrth iddyn nhw weld y datblygiad o ddiwydiant y cartref i’r peiriannau diwydiannol a chlywed hanesion y bobl a fu’n byw a gweithio yn y gymuned leol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

O ddafad i ddefnydd

Amgueddfa Wlân Cymru

Dilynwch y broses o’r cnu i’r brethyn gorffenedig ar ein peiriannau diwydiannol gyda chrefftwyr profiadol. Cewch ddysgu am gynhyrchu brethyn ar raddfa fawr a chymharu hynny â’r prosesau llaw. Bydd arddangosiadau o beiriannau sydd ar waith a sawl gweithgaredd trin a thrafod gyda’ch crefftwr personol.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimSesiwn beilot
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2

Y diwydiant gwlân ac oes Fictoria

Amgueddfa Wlân Cymru

Arweiniodd y Chwyldro Diwydiannol at newidiadau dramatig i olwg a chyflymder y broses o gynhyrchu gwlân yma yng Nghymru. Dysgwch am y ffactorau a oedd yn gyfrifol am dwf y diwydiant yn Nre-fach Felindre. Mae’r sesiwn yn cynnwys sioe sleidiau o luniau, trafodaeth grŵp a gweithgareddau sy’n seiliedig ar y cwricwlwm.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimDan arweiniad athro
Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Llwybr tecstilau

Amgueddfa Wlân Cymru

Mae’r artist proffesiynol Julia Griffiths Jones wedi creu pum darn o waith sydd i’w gweld o gwmpas yr Amgueddfa. Mae gweithgaredd i blant yn gysylltiedig â phob darn. Mae gwaith Julia yn cynnig ymateb cyfoes a phersonol i’r casgliad ac mae’r llwybr yn galluogi’r disgyblion i ymateb yn greadigol i’r Amgueddfa.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Gwybodaeth

Map

Dre-fach Felindre
Ebrill–Medi: 10am–5pm, pob dydd; Hydref–Mawrth: 10am - 5pm, Maw–Sad

Ffôn:
(029) 2057 3070

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd