Rydych chi yn:  >   > 
English

Addysg yn
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes ysbrydoledig cyfraniad ein cenedl i ddiwydiant ac arloesedd ddoe, heddiw ac yfory.

Daw’r hanes yn fyw mewn rhaglen gyffrous ar gyfer ysgolion cynradd, gan gynnwys ffyrdd newydd o’ch helpu i gyflwyno’r Cyfnod Sylfaen a’r Cwricwlwm Diwygiedig.

Bydd plant nid yn unig yn dysgu am hanes ond hefyd daearyddiaeth, TGCh, cerddoriaeth, gwyddoniaeth, celf a llythrennedd. Bydd ymgysylltu â delweddau, gwrthrychau a seiniau gwahanol yn creu ymdeimlad o berthyn i Gymru a dealltwriaeth o’n treftadaeth ni.

Mae’r amgueddfa yn siŵr o’ch ysgogi a’ch ysbrydoli chi a’ch disgyblion y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth. Trwy feddwl, siarad a gwneud fel rhan o weithgareddau heriol a rhyngweithiol, cewch brofiad cofiadwy heb ei ail. Ewch i’n gwefan am amlinelliad llawn o gynnwys y sesiwn.

Y Cyfnod Sylfaen

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Archebu Lle

Cyfnod Allweddol 2

Digwyddiadau

Cyfnod Allweddol 3 a 4

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gwerthuso

Addysg ôl-16

Tanysgrifio i'n cylchlythyr

Addysg Oedolion

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Prosiectau

Athrawon

Teuluoedd

Blog Addysg