Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Addysg Oedolion

Addysg Oedolion, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16

Darlithfa - Hawliau Dynol: Du a Gwyn?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bydd y sgwrs yn trafod y ddelweddaeth sydd wedi llywio hawliau sifil, o ddigwyddiadau hanesyddol megis gorymdaith Selma i Montgomery ac araith “I have a dream” Martin Luther King, ac o fudiadau annibyniaeth llawer o wledydd Affrica i enghreifftiau mwy diweddar o anghyfiawnder mewn brwydrau ehangach, byd-eang. Caiff rolau hanesyddol a chyfoes ffotograffiaeth o ddilysu a chwestiynu achos hawliau sifil a dynol eu hystyried o wahanol safbwyntiau.

Darlith AM DDIM ond rhaid archebu lle gan fod nifer cyfyngedig o lefydd. Gweler y daflen sydd ynghlwm am fanylion.

Dyddiadau: 5.45pm 5 Mawrth 2014
Am ddimDan arweiniad athro
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Yr Artistiaid - Ysbrydoli'r Ymdrech Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Am ddimDan arweiniad athro
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Ysbrydoli’r Ymdrech: Printiau - Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Digwyddiadau

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhywbeth.