Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Athrawon

Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Celf - Lluniau Margam

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Fe roddir y nodiadau hyn wybodaeth i chi am ddau beintiad o Blasdy Margam yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion a llawer o syniadau ar gyfer y dosbarth.

Am ddimSesiwn beilot
Athrawon

Sut i gynllunio’ch ymweliad â’r Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

24 Medi, 21 Ionawr ac 14 Mai

1pm-5pm

Cyfle i weithio gyda’n swyddogion addysg er mwyn datblygu’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o gelf a gwyddoniaeth yn yr Amgueddfa, a sut i ddenu’ch dysgwyr i ymgysylltu’n rhyngweithiol â’r casgliadau hyn.

Hyd: 1 awr x 2
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Archwilio Deunyddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Taflen waith i’ch helpu i archwilio’r casgliadau – faint o bethau allwch chi eu canfod.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Dogfennau

Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Llyfryn gweithgareddau Canolfan Ddarganfod Clore a Thu Hwnt

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Llyfryn gweithgareddau i deuluoedd a grwpiau eraill gael archwilio'r orielau gyda'i gilydd

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Teuluoedd, Y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, Athrawon

Syniadau cyffredinol ar gyfer ymweld â’r amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y nodiadau hyn er mwyn archwilio themâu addysgol ar draws yr orielau.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimDan arweiniad athro
Athrawon

Ymweliad â’r Oriel Gelf - casgliadau celf hanesyddol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Datblygwyd y nodiadau hyn er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am ddarnau celf unigol yn yr orielau celf hanesyddol yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimYn yr ysgol
Athrawon

Adnoddau cynhesu byd-eang

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amrywiaeth eang o adnoddau ar gyfer ysgolion sy’n astudio cynhesu byd-eang neu newid yn yr hinsawdd.

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimYn yr ysgol
Athrawon

Ffeithiau a chwis Ystlumod

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Yn ddelfrydol i ysgolion neu grwpiau sy’n gwneud gwaith project neu’n paratoi i fynd ar daith ystlumod. Yn cynnwys ffeithiau a chwis am synau ystlumod gwledydd Prydain.

Hyd: 1 awr
Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Cwricwlwm

Science

Dogfennau