Rydych chi yn:  >   > 
English

Addysg yn
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Rhyfeddodau lu: Deinosoriaid, hanes natur, celf a’r bywyd cynnar yng Nghymru.

Dewch i ddarganfod gydag adnoddau hunandywys a/neu gymryd rhan mewn gweithgareddau dan arweiniad yr Amgueddfa.

Mynediad am ddim, rhaid archebu lle ymlaen llaw. Ystafell ginio a llefydd parcio ar gael.

Y Cyfnod Sylfaen

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Archebu Lle

Cyfnod Allweddol 2

Digwyddiadau

Cyfnod Allweddol 3 & 4

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Adnoddau

Addysg ôl-16

Tanysgrifio i'n cylchlythyr

Addysg Oedolion

Addysg yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Prosiectau

Athrawon

Teuluoedd

Blog Addysg