Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cyfnod Allweddol 2

Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad bylbiau’r gwanwyn i ysgolion.

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Amgueddfa Wlân Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru
Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Plannwch fylbiau ar dir eich ysgol er mwyn astudio newid yn yr hinsawdd. Ymunwch â’r ymchwiliad hwn
sy’n cael ei gynnal ledled y DU, a helpu i wella sgiliau rhifedd a gwyddoniaeth
yr un pryd. *Rhaid i bob ysgol wneud cais erbyn diwedd mis Gorffennaf er mwyn
cymryd rhan y mis Medi canlynol.

www.amgueddfacymru.ac.uk/scan/bylbiau

Ffurflenni gais: https://scan.wufoo.com/forms/bylbiauar-gwanwyn-i-ysgolion-a-ffurflen-gais/

Dyddiadau: Mis Medi – Mis Mawrth

Cwricwlwm

CA2 Gwyddoniaeth, Daearyddiaeth ac ADCDF

Cyfnod Allweddol 2

Gweision yr Ymerodraeth

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Sut fywyd oedd gan filoedd o blant ym Mhrydain Oes Fictoria a oedd yn mynd allan i weithio? Defnyddiwch gyfoeth o ffynonellau tystiolaeth i ddysgu mwy am fywyd a gwaith y plant hyn, gan gynnwys gwrthrychau o’n casgliadau ni.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Cyfnod Allweddol 2

Maggie Morgan

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch i ymweld â Maggie yn ei chartref, a chlywed ei hatgofion plentyn fel porthor dan ddaear ac am fywyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae Maggie yn barod i

ateb cwestiynau am amodau byw a gwaith yn nyddiau cynnar y diwydiant glo.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dydd mawrth yn unig
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2

O Domen i Drysor

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dysgwch fwy am fywyd Tomen Coety, hen domen lo Big Pit sydd bellach yn gyfoeth o fywyd gwyllt. Dewch i ddysgu am rywogaethau a chynefinoedd y domen a’r llyn, ac ewch i hela’r bwystfilod bach neu drochi rhwydi yn y llyn. Mae angen dillad awyr agored ac esgidiau glaw ar gyfer y sesiwn hon.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddimSesiwn beilot
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon

Taith Dan Ddaear

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Taith dywys 90 metr dan y ddaear gyda chyn-löwr i gael blas go iawn ar fywyd yn y pwll. Trafodir datblygiadau allweddol ym maes glo a sut y lluniodd yr aur du hanes Cymru.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Cwricwlwm

Hanes; Cwricwlwm Cymreig

Am ddimDan arweiniad athro
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4

Llwybr Tomen Coety

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Dewch am dro o gwmpas Tomen Coety, hen domen lo Big Pit. Cewch ddysgu mwy am fywyd y domen a bywyd gwyllt y warchodfa natur fach hon.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.