Dyma wybodaeth am fynediad yn yr Amgueddfa gan gynnwys parcio, mynediad cadeiriau olwyn, lifftiau, cyfleusterau newid babi, cŵn tywys, adnoddau Braille a dolenni sain.

Mynediad Cyffredinol

TCynlluniwyd pob arddangosfa yn yr Amgueddfa fel bod pawb yn medru eu mwynhau ac mae dehongliad Braille a BSL o nifer ohonynt.

Mae'r Cynorthwywyr Orielau hefyd wedi'u hyfforddi i ddehongli y casgliadau a'r arddangosiadau. Darperir mapiau print bras o'r Amgueddfa ar gais, cysylltwch â (029) 2057 3600.

Cadeiriau Olwyn

Mae mynediad cadeiriau olwyn i bob rhan o'r Amgueddfa. Darperir nifer fechan o gadeiriau olwyn, y cyntaf i'r felin gaiff falu. Gofynnwch i aelod staff wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.

Mae croeso i sgwters symudedd, ond dim ond nifer fechan allwn eu caniatáu ar y safle ar yr un pryd. Cysylltwch ar (029) 2057 3600 cyn ymweld.

Lifftiau

Mae mynediad cadeiriau olwyn i bob lifft yn yr Amgueddfa, cyhoeddiadau sain a labeli Braille ar y botymau. Mae dau lifft, un yn y Brif Neuadd a'r llall yng nghefn yr Oriel Newydd.

Toiledau a Chyfleusterau Newid Babi

Consortiwm Newid Lleoedd

Darperir toiledau anabl a chyfleusterau newid babi ar y llawr gwaelod (ger y caffi ac yng nghefn yr Oriel Newydd) ac ar y llawr cyntaf (Oriel Cyflawnwyr).

Mae'r Amgueddfa hefyd ar gofrestr swyddogol Consortiwm Newid Lleoedd gan fod ystafell newid a thoiled gwbl hygyrch ar gael yma.

Yr Ystafell Cymorth Cyntaf

Mae'r ystafell cymorth cyntaf ar y llawr gwaelod ac mae gwely newid a teclyn codi yno. Os ydych chi am ddefnyddio'r ystafell cymorth cyntaf, gofynnwch i aelod staff am gymorth.

Cŵn Tywys

Mae croeso i gŵn tywys, cŵn clywed a chŵn cymorth ym mhob rhan o'r Amgueddfa.

Parcio

Mae mannau parcio wedi'u cadw ar gyfer deiliaid bathodynnau glas ar East Burrows Place; gellir archebu'r mannau parcio ymlaen llaw drwy ffonio (029) 2057 3600 cyn ymweld.

Rhagor o wybodaeth

Am help i gynllunio'ch ymweliad, cysylltwch â (029) 2057 3600 neu ebostiwch amgueddfayglannau@amgueddfacymru.ac.uk.