Rydych chi yn:  >   > 
English

Teuluoedd National Waterfront Museum

Mae hwyl di-ri a gweithgareddau dychmygus lle gall pob aelod o'r teulu fwynhau a chymryd rhan ar gael yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae rhywbeth yno i ddiddori ymwelwyr o bob oed, o weithdai ymarferol, diwrnodau thematig hwyliog, sgrinio ffilmiau a chelf a chrefft. Mae pob gweithgaredd am ddim oni nodir yn wahanol.

Cofiwch gofrestru i dderbyn cylchlythyr ar-lein misol Amgueddfa Cymru sydd yn llawn syniadau ar sut i ddiddanu'r plant.

Digwyddiadau i'r Teulu

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Dyddiad DigwyddiadManylion
1427 Ebrill 2014Llwybr yr Wy AurTeuluoedd / Am ddim
2426 Ebrill 2014Gwyddoniaeth Wych: Cawodydd EbrillAddas i blant 7 oed neu hŷn / Am ddim / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600
2 Mai 2014Clwb y Llygod Bach: CerddoriaethAddas i blant dan 5 oed / Am ddim / Galw heibio
10 Mai 2014Dysgu Caneuon CymreigTeuluoedd / Am ddim / Galw heibio
16 Mai 2014Noson yn yr Amgueddfa Teuluoedd / £3.50 / Tocynnau y pen ar gael o Siop yr Amgueddfa neu ffoniwch (029) 2057 3600 (plant dan 3 am ddim)
17 Mai 2014Gwyddoniaeth Stryd: Ceir RocedAddas i blant 7-12 oed / Am ddim / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600
18 Mai 2014Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Turbo 3D (U 2013)Teuluoedd / Am ddim / Galw heibio
2426 Mai 2014Campwaith Celf Anferth Teuluoedd / Am ddim / Galw heibio
2731 Mai 2014Creu Pypedau o SanauTeuluoedd / Am ddim / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600
30 Mai–1 Mehefin 2014Anfon Cysur i Faes y GadTeuluoedd / Am ddim / Galw heibio
6 Mehefin 2014Clwb y Llygod Bach: Thema: Y TywyddTeuluoedd / Am ddim / Galw heibio
7 Mehefin 2014Crefftau Cynnil i Blant: ByntinAddas i blant 7 oed a hŷn. / £2.50 y plentyn / Rhaid archebu lle: (029) 2057 3600
15 Mehefin 2014Ffilm Sul y Tadau: The Italian Job (U 1969)Teuluoedd / Am ddim / Galw heibio

Caffi'r Glannau

Cymerwch ysbaid o fwrlwm yr Amgueddfa a mwynhau ein danteithion ffres, cawl cartref neu bastai yn y caffi.

Mae Crêperie y Glannau yn atyniad newydd eleni yn cynnig amrywiaeth o galettes blasus a crêpes melys. Mae'r dewis melys yn cynnwys sinamon a chwrens, Nutella a banana, Grand Marnier ac oren yn ogystal â'r lemwn a siwgr poblogaidd.

I rai sy'n well ganddynt fwyd sawrus, mae dewis o gaws Black Bomber a ham, madarch garlleg, sbigoglys, tiwna ac ŷd melys neu Galette y Glannau — cymysgedd o eog wedi'i fygu, shibwns, salad roced, crème fraîche a sleisen ffres o lemwn.

Mae'r caffi yn defnyddio detholiad o gynhwysion lleol a masnach deg ac yn fan perffaith i lenwi'ch boliau ar ôl crwydro'r orielau. Mae ardal chwarae i'r plant hefyd a gallwn ddarparu bocsys bwyd.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.