Rydych chi yn:  >   > 
English

Teuluoedd National Waterfront Museum

Mae hwyl di-ri a gweithgareddau dychmygus lle gall pob aelod o'r teulu fwynhau a chymryd rhan ar gael yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae rhywbeth yno i ddiddori ymwelwyr o bob oed, o weithdai ymarferol, diwrnodau thematig hwyliog, sgrinio ffilmiau a chelf a chrefft. Mae pob gweithgaredd am ddim oni nodir yn wahanol.

Cofiwch gofrestru i dderbyn cylchlythyr ar-lein misol Amgueddfa Cymru sydd yn llawn syniadau ar sut i ddiddanu'r plant.

Digwyddiadau i'r Teulu

Digwyddiadau

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhywbeth.

Caffi'r Glannau

Cymerwch ysbaid o fwrlwm yr Amgueddfa a mwynhau ein danteithion ffres, cawl cartref neu bastai yn y caffi.

Mae Crêperie y Glannau yn atyniad newydd eleni yn cynnig amrywiaeth o galettes blasus a crêpes melys. Mae'r dewis melys yn cynnwys sinamon a chwrens, Nutella a banana, Grand Marnier ac oren yn ogystal â'r lemwn a siwgr poblogaidd.

I rai sy'n well ganddynt fwyd sawrus, mae dewis o gaws Black Bomber a ham, madarch garlleg, sbigoglys, tiwna ac ŷd melys neu Galette y Glannau — cymysgedd o eog wedi'i fygu, shibwns, salad roced, crème fraîche a sleisen ffres o lemwn.

Mae'r caffi yn defnyddio detholiad o gynhwysion lleol a masnach deg ac yn fan perffaith i lenwi'ch boliau ar ôl crwydro'r orielau. Mae ardal chwarae i'r plant hefyd a gallwn ddarparu bocsys bwyd.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.