Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Pobl, Cymunedau a Bywydau Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Oriel warws

Hanes cymdeithasol diwydiant Cymru

Ymgollwch yn hanes diwydiannol a morol Cymru sydd mor gyfareddol yn oriel y warws.

Dewch i weld sut roedd diwydiant yn effeithio ar y ffordd roeddem ni'n byw - yn unigolion, grwpiau neu sefydliadau - ac agorwch eich llygaid i raddfa treftadaeth forol Cymru.

Mae delweddau, ffilm, geiriau a thystiolaeth lafar yn bywiogi hanes cymdeithasol ac effaith ein gorffennol diwydiannol.

Oriel warws

Myfyriwch ar arddangosiadau traddodiadol o wrthrychau eiconig a chwarae gyda'r dechnoleg synhwyraidd ddiweddaraf sy'n ymateb i ystumiau dwylo am brofiad rhyngweithiol iawn.Archwiliwch y dirwedd ddiwydiannol â map fideo panoramig neu dysgwch am fywydau go iawn o'r gorffennol drwy fapiau digidol o hen strydoedd y gellir eu hadnabod heddiw.

Dewch o hyd i'r egni y tu ôl i'r diwydiant ac olrheiniwch rym y môr gyda llinell amser fideo sy'n mapio hanes traddodiad morol Cymru. Rhyfeddwch at gyflawnwyr y genedl megis Aneurin Bevan, Richard Trevithick a David Lloyd George, neu Gareth Edwards a Tanni Grey-Thompson.

Oriel warws

Darganfyddwch wreiddiau ein sefydliadau a'n cymunedau mwyaf poblogaidd a dylanwadol – o’r undebau llafur, Cymdeithas y Glowyr, Gwasanaeth Iechyd Gwladol i Seiri Rhyddion, Urdd y Fforestwyr a Merched y Wawr.

Mae'r warws yn trosglwyddo'r awenau i chi. Rhwydd hynt i chi balu'n ddwfn am wybodaeth yn yr arddangosfeydd a'r arddangosiadau.

Mae ein pwyslais ar haenau a chyfuno dehongliadau hen a newydd yn meddwl bod sawl ffordd o fwynhau ein casgliadau gwych.