Rydych chi yn:  >   > 
English

Llogi Cyfleusterau

Rhowch gyfle i'ch gwahoddedigion glywed hanes rhyfeddol diwydiant a blaengaredd yng Nghymru.

Gyda'i phensaernïaeth arobryn mewn lleoliad heb ei ail ger y glannau, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn lleoliad rhagorol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat unigryw - o dderbyniadau diodydd, ciniawau gala, seminarau a diwrnodau hyfforddi, i briodasau a seremonïau gwobrwyo.

Mae cyfleusterau y gellir eu llogi a phecynau yn cynnwys:

Darperir arlwyo yn fewnol gan yr arlwywr sector celfyddydau a threftadaeth arbenigol, Elior. Mae'r tîm profiadol hwn yn darparu bwydlenni sy'n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail.

Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiad ar gyfradd llogi yn ystod y dydd i elusennau cofrestredig, cyrff addysg ffurfiol, grwpiau cymunedol a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Gellir llogi Cyfleusterau ychwanegol yn cynnwys: System PA, gliniaduron, taflunwyr data, teledu, chwaraewr DVD, siartiau troi a Wi-Fi (mynediad i Wi-Fi at ddefnydd academaidd yn unig)

Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ein llyfryn a'n bwydlenni isod, neu gwnewch apwyntiad i ymweld â'r lleoliad gyda aelod o’n tîm Llogi Cyfleusterau.


Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Bwylenni

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3RD

Ffôn: (029) 2057 3600
Ffacs: (029) 2057 3602

Ebost: Llogi Cyfleusterau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.