Canllawiau Mynediad Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dyma wybodaeth am fynediad yn yr Amgueddfa gan gynnwys parcio, mynediad cadeiriau olwyn, lifftiau, cyfleusterau newid babi, cŵn tywys, adnoddau Braille a dolenni sain.

Mynediad Cyffredinol

TCynlluniwyd pob arddangosfa yn yr Amgueddfa fel bod pawb yn medru eu mwynhau ac mae dehongliad Braille a BSL o nifer ohonynt.

Mae'r Cynorthwywyr Orielau hefyd wedi'u hyfforddi i ddehongli y casgliadau a'r arddangosiadau. Darperir mapiau print bras o'r Amgueddfa ar gais, cysylltwch â (029) 2057 3600.

Cadeiriau Olwyn

Mae mynediad cadeiriau olwyn i bob rhan o'r Amgueddfa. Darperir nifer fechan o gadeiriau olwyn, y cyntaf i'r felin gaiff falu. Gofynnwch i aelod staff wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.

Mae croeso i sgwters symudedd, ond dim ond nifer fechan allwn eu caniatáu ar y safle ar yr un pryd. Cysylltwch ar (029) 2057 3600 cyn ymweld.

Lifftiau

Mae mynediad cadeiriau olwyn i bob lifft yn yr Amgueddfa, cyhoeddiadau sain a labeli Braille ar y botymau. Mae dau lifft, un yn y Brif Neuadd a'r llall yng nghefn yr Oriel Newydd.

Toiledau a Chyfleusterau Newid Babi

[delwedd: Consortiwm Newid Lleoedd]

Darperir toiledau anabl a chyfleusterau newid babi ar y llawr gwaelod (ger y caffi ac yng nghefn yr Oriel Newydd) ac ar y llawr cyntaf (Oriel Cyflawnwyr).

Mae'r Amgueddfa hefyd ar gofrestr swyddogol Consortiwm Newid Lleoedd gan fod ystafell newid a thoiled gwbl hygyrch ar gael yma.

Yr Ystafell Cymorth Cyntaf

Mae'r ystafell cymorth cyntaf ar y llawr gwaelod ac mae gwely newid a teclyn codi yno. Os ydych chi am ddefnyddio'r ystafell cymorth cyntaf, gofynnwch i aelod staff am gymorth.

Cŵn Tywys

Mae croeso i gŵn tywys, cŵn clywed a chŵn cymorth ym mhob rhan o'r Amgueddfa.

Parcio

Mae mannau parcio wedi'u cadw ar gyfer deiliaid bathodynnau glas ar East Burrows Place; gellir archebu'r mannau parcio ymlaen llaw drwy ffonio (029) 2057 3600 cyn ymweld.

Rhagor o wybodaeth

Am help i gynllunio'ch ymweliad, cysylltwch â (029) 2057 3600 neu ebostiwch amgueddfayglannau@amgueddfacymru.ac.uk.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.