Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau a Phlanhigion
23 a 24 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Plannu Hedyn
23 a 24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Creu 3 Peth Cŵl gyda Ffon Hufen Iâ
2531 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gitârs a Gwyddoniaeth: Anhrefn Metal Morol!
30 Mai 2015
1pm a 3pm
5oed + / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
30 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
2, 9, 16, 23 a 30 Mehefin 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu'r Llygod Lleiaf
5 Mehefin 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Drop in
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Awyrennau a Threnau
5 Mehefin 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
6 Mehefin 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio: Defnyddio Clai
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am a 2.30pm
Oed 7+ / Rhaid archebu lle / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll y Rhyfel
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am, 1pm a 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
7 Mehefin 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Llythrennau Hardd
13 Mehefin 2015
11am
Oed 7+ / Rhaid archebu lle / £2.50 y plentyn
Sgwrs
Taith Gerdded o Amgylch y Marina
Wedi'i Ganslo
13 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Rhaid archebu lle / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Llythrennau Hardd
13 Mehefin 2015
1.30pm
Oedolion / Rhaid archebu lle / £5 y pen
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Pride (15 2014)
14 Mehefin 2015
2pm
15+ / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Mynydd Cilfái
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Rhaid archebu lle / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs y Gymdeithas Hanes
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth Stryd: Her Sbageti a Malws Melys!
20 a 21 Mehefin 2015
12.30pm-3.30pm
Addas i blant 7 i 12 oed / Am Ddim
Digwyddiad
Rali Fysiau Cymru
21 Mehefin 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
21 Mehefin 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Sul y Tadau: Despicable Me 2 - 3D (U 2013)
21 Mehefin 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Tref Hardd a Hyll
27 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Rhaid archebu lle / Am Ddim