Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Sgwrs
Sgwrs a Blasu Gwin
27 Tachwedd 2015
7pm
Oedolion / Rhaid archebu lle / 15/£12.50
Digwyddiad
Ffair Nadolig ‘Vintage’
28 Tachwedd 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Y Nadolig
4 Rhagfyr 2015
10.30am-12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Hwyl yr Ŵyl
5 Rhagfyr 2015
12 - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Taith o Gwmpas Cysawd yr Haul
5 Rhagfyr 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer dysgwyr Cymraeg
5 Rhagfyr 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Get Santa (U: 2014)
6 Rhagfyr 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cwis Nadolig yr Amgueddfa
11 Rhagfyr 2015
7pm
Oedolion / £3.50 y pen
Digwyddiad
Sêr Sgleiniog
12 a 13 Rhagfyr 2015
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
13 Rhagfyr 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: A Wonderful Christmas Time (15: 2014)
13 Rhagfyr 2015
2.30pm
Oed 15+ / Am Ddim
Sgwrs
Cacennau Creadigol Nadoligaidd
13 Rhagfyr 2015
12.30pm a 2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: It’s a Wonderful Life (U: 1946)
19 Rhagfyr 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Byddinoedd 1914
19 Rhagfyr 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Nadoligaidd: Frozen (PG: 2013)
20 Rhagfyr 2015
11am (cydganu) a 2pm (3D)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Calendr Roced
2731 Rhagfyr 2015
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Calendr Roced
2 a 3 Ionawr 2016
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Star Wars: Episode IV – A New Hope (U: 1977)
3 Ionawr 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
9 Ionawr 2016
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pypedau Hosan y Fari Lwyd
9 a 10 Ionawr 2016
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Chwarae’r Llwyau
10 Ionawr 2016
12:30pm-3:30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
12, 19, 26 Ionawr, 2, 9 a 23 Chwefror
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Yn ôl troed Dewi Sant: Dinas-Ranbarth?
16 Ionawr 2016
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Jariau Cadw
16 Ionawr 2016
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Jariau’r Sêr
16 Ionawr 2016
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Home 3D (U: 2015)
17 Ionawr 2016
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Wylio’r Sêr
22 Ionawr 2016
7pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Estroniaid!
22 Ionawr 2016
7.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Seryddiaeth
23 Ionawr 2016
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Prydain a’r Gofod
23 Ionawr 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cromen y Sêr
23 a 24 Ionawr 2016
12pm, 1pm, 2pm a 3pm
Oed 7+ / Am Ddim
Sgwrs
Noson yng nghwmni Astronot Cyntaf Prydain
30 Ionawr 2016
6.30pm
Pawb / Tocynnau: cyn y Nadolig £5 (£3 plant dan 16), ar ôl y Nadolig £7.50 (£4.50).
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Y Gofod
5 Chwefror 2016
10.30am - 12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
6 Chwefror 2016
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dathliadau’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
7 Chwefror 2016
11am-4.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ergydion o’r Awyr: Asteroidau a Chomedau
13 Chwefror 2016
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr y Lleuad
1321 Chwefror 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Ail-Law San Ffolant
14 Chwefror 2016
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
14 Chwefror 2016
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tiwb Gwylio’r Sêr
1521 Chwefror 2016
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth y Gofod
1720 Chwefror 2016
11.30am, 1pm a 3pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Cinderella (U: 2015)
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Dirgelion Cysawd yr Haul
27 Chwefror 2016
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio’r Gofod
27 a 28 Chwefror 2016
11.30am a 2.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Parti Dydd Gŵyl Dewi
5 Mawrth 2016
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim