Arddangosfeydd

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Digwyddiad
Printio a Stampio
28 Mawrth–2 Ebrill 2015
12.30pm–3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Datrys Pos y Pasg
28 Mawrth–12 Ebrill 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl y Pasg
3 Ebrill 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
4 Ebrill 2015
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cystadleuaeth Ddylunio Car Cyflym
4 a 5 Ebrill 2015
12pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Sul y Pasg: A Grand day out (U 1989) a A Close Shave (U 1995)
5 Ebrill 2015
3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Llun y Pasg: Oz the Great and the Powerful 3D (PG 2013)
6 Ebrill 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cydbwyso Creaduriaid
611 Ebrill 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth yr Enfys
810 Ebrill 2015
11.30am, 1pm & 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Gorchudd lamp
11 Ebrill 2015
11am
Teuluoedd / £2.50 y plentyn
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Gorchudd lamp
11 Ebrill 2015
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Marchnad y Marina
12 Ebrill 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Trevor Fishlock - A Gift of Sunlight
12 Ebrill 2015
2.30pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Magna Carta ac Argyfyngau 1214-17
18 Ebrill 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio: Defnyddio Clai
18 a 19 Ebrill 2015
11.30am a 2.30pm
7+ / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
21 a 28 Ebrill 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu’r Llygod Lleiaf
1 Mai 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Planhigion a Blodau
1 Mai 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
2 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
2 Mai 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hosanau Gwynt Gŵyl y Banc
24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yn yr Amgueddfa: Sleep Furiously (U 2007)
3 Mai 2015
2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Gŵyl y Banc: How to Train Your Dragon 2 3D (PG 2014)
4 Mai 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
5, 12 a 19 Mai 2015
10.30am-12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Trysorfa ‘Vintage’ a Gwaith Llaw Mis Mai
10 Mai 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
10 Mai 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
10 Mai 2015
12.30pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Amgueddfeydd Liw Nos – Noson Wyddoniaeth
15 Mai 2015
6.30pm
Teuluoedd / Tocynnau £3.50 y pen
Sgwrs
Noson Blasu Gwin
15 Mai 2015
7pm
Oedolion / Tocynnau 15/£12.50
Sgwrs
Ymerodraeth, Clod a Chrefydd: Malta dan Warchae 1565
16 Mai 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
16 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cerbydau Cymru
16 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
16 Mai 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
23 Mai 2015
12.30pm a 2.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau a Phlanhigion
23 a 24 Mai 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Plannu Hedyn
23 a 24 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Creu 3 Peth Cŵl gyda Ffon Hufen Iâ
2531 Mai 2015
12.30pm-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gitârs a Gwyddoniaeth: Anhrefn Metal Morol!
30 Mai 2015
1pm a 3pm
5oed + / Am Ddim
Digwyddiad
Dyddiau Gwerin Calan Mai
30 Mai 2015
2pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
2, 9, 16, 23 a 30 Mehefin 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Amser Canu'r Llygod Lleiaf
5 Mehefin 2015
10am
Delfrydol i fabis hyd at flwydd oed / Drop in
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Awyrennau a Threnau
5 Mehefin 2015
10.30am
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
6 Mehefin 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Animeiddio: Defnyddio Clai
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am a 2.30pm
7+ / Am Ddim
Digwyddiad
Hanesion Hyll y Rhyfel
6 a 7 Mehefin 2015
11.30am, 1pm a 2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
7 Mehefin 2015
10am-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Llythrennau Hardd
13 Mehefin 2015
11am
7+ / £2.50 y plentyn
Sgwrs
Taith Gerdded o Amgylch y Marina
13 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Llythrennau Hardd
13 Mehefin 2015
1.30pm
Oedolion / £5 y pen
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Pride (15 2014)
14 Mehefin 2015
2pm
15+ / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Mynydd Cilfái
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs y Gymdeithas Hanes
20 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyddoniaeth Stryd: Her Sbageti a Malws Melys!
20 a 21 Mehefin 2015
12.30pm-3.30pm
Addas i blant 7 i 12 oed / Am Ddim
Digwyddiad
Rali Fysiau Cymru
21 Mehefin 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
21 Mehefin 2015
12pm-3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Sul y Tadau: Despicable Me 2 - 3D (U 2013)
21 Mehefin 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Taith Gerdded: Tref Hardd a Hyll
27 Mehefin 2015
11am
Oedolion / Am Ddim