Addysg ôl-16

Bagaloriaeth Cymru-Lefel Uwch

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16
Am ddimSesiwn beilot

Bagaloriaeth Cymru - Y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Bydd y sesiwn hon yn helpu myfyrwyr i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd myfyrwyr yn archwilio'r rôl bwysig a oedd gan fenywod yn y rhyfel fel gweithwyr arfau rhyfel, nyrsys a Merched y Tir.  Byddwn hefyd yn talu sylw at stori emosiynol gwrthwynebwyr cydwybodol. Gwrthododd y dynion hyn ymladd yn y rhyfel oherwydd eu credoau crefyddol a gwleidyddol. A oedd gwrthwynebwyr cydwybodol yn llwfrgwn neu'n arwyr?

Roedd gan Abertawe ei bataliwn 'cyfeillion' lleol ei hun. Dysgwch am yr aberth ofnadwy yng Nghoed Mametz ym 1916. Beth oedd manteision ac anfanteision bataliynau 'cyfeillion' lleol?  Cyn y rhyfel, priododd miloedd o ddynion Almaenaidd fenywod lleol gan ymgartrefu yn ne Cymru. Dewch o hyd i'r hyn a ddigwyddodd i'r teuluoedd hyn pan ddatganodd Prydain ryfel ar yr Almaen ym 1914.

Hwyluswyd y gweithdy yma gan Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16
Am ddimSesiwn beilot

Bagloriaeth Cymru - Y Blitz Tair Noson a'r Ffrynt Cartref

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Caiff grwpiau eu cyflwyno i nifer o ddogfennau gwreiddiol a grëwyd yn ystod y Blitz Tair Noson gan gynnwys ffotograffau, cofnodion ysgol, papurau newydd, rhestr y meirw a map targedau'r Luftwaffe.

Hwyluswyd y gweithdy yma gan Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimYn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.