Cyfnod Allweddol 3 & 4

Bagaloriaeth Cymru-Lefel Sylfaen a Canolradd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4

Meddyginiaeth Oes Fictoria

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch ag actor cymeriad i ddysgu am arferion afiach pobl Oes Fictoria wrth geisio gwella pobl sâl oedd yn gweithio yn y pyllau glo- o elenod oedd yn sugno gwaed, i dorri esgyrn a thorri rhannau o'r corff heb anesthetig! Dysgwch am salwch ac iechyd trwy wrthrychau a gweithgareddau ymarferol.

Dewch hefyd i weld ein harddangosfa newydd 'O Ben y Pwll i’r Ysbyty a Thu Hwnt'. Cewch ddysgu am beryglon bywyd y glöwr cyn dyddiau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac iechyd a diogelwch.

*Er y bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn mwynhau'r sesiwn, mae'n bosibl y bydd y pwnc yn destun pryder i rai ymwelwyr sensitif. Rydym yn hapus i drafod eich pryderion ymlaen llaw.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes

Fframwaith llythrenedd a rhifedd: siarad, darllen