Cyfnod Allweddol 2

Bywyd ar y môr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i weld sut beth oedd byw a'r llong ar y môr yn ystod oes aur hwylio a chyfarfod a'n cymeriad.Dewch i glywed mwy am y bywyd, bwyd ag afiechydon cyffredin yr oes.

Cewch gyfle i drin a thrafod gwahanol fathau o wrthrychau sydd yn ymwneud a bywyd bod dydd ar long hwylio.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Ysgrifennu

Cyfnod Allweddol 2

Geiriau ac Adenydd CA2

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Dewch i glywed yr hanes cyffrous am y dyn cyntaf i gynllunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol gyda Thomas Docherty, awdur a darlunydd lleol o fri, a fydd yn eich ysbrydoli i ddilyn eich trywydd creadigol llawn dychymyg eich hun.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Saesneg.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Cyfnod Allweddol 2

Môr-ladron Cymru-CA2

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth, Cwricwlwm Cymreig.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen

Dogfennau

Cyfnod Allweddol 2

Peirianau a Dyfeisiau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddysgu mwy am beiriannau a dyfeisiau ddoe a heddiw sydd â chysylltiadau Cymreig. Cewch gwrdd â Richard Trevithick, y dyn a ddyfeisiodd y trên stêm cyntaf, a newidiodd y byd.

Bydd cyfle hefyd i glywed stori syfrdanol y dyn cyntaf i ddylunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen.

Dogfennau

Cyfnod Allweddol 2

Ymchwiliad Fictoraidd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dilynwch ôl troed Mr Rosser o gwmpas ei filltir sgwâr ar ddiwrnod Cyfrifiad 1851 yn Abertawe a chwrdd â phobl o bob lliw a llun.

Archwiliwch lawer o wrthrychau sy'n gysylltiedig â'r cymeriadau i gael blas ar fywyd dynion a menywod tlawd a chyfoethog y 19eg ganrif.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ffoniwch am ddyddiadau.
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen.