Am ddimDan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Cymeradwyo gan CBAC

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas, cyn Swyddog Datblygu Bagloriaeth Cymru, mewn partneriaeth â CBAC i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymry 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddimYn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Ar gael ym mhob un o'n hamgueddfeydd
Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddimDan arweiniad athro

Cynorthwyo athrawon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Manteisio i’r eithaf ar ymweliad AM DDIM â’r Amgueddfa.

Mae mynediad i’r Amgueddfa a’r gweithgareddau dan arweiniad athro am ddim, ac mae gennym amrywiaeth o adnoddau am ddim i chi wneud y gorau o hyn, gan gynnwys:

  • taflenni parod a llwybrau yn yr orielau
  • blychau archwilio, sy’n cynnwys atgynyrchiadau a gwrthrychau gwreiddiol, ynghyd â nodiadau i athrawon sy’n darparu ffeithiau a syniadau ar gyfer sesiwn holi a thrafod gyda’ch dosbarth. Rhaid archebu’r rhain ymlaen llaw, am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r tim gweinyddol.

 

Mae croeso i chi dynnu lluniau â chamera yn yr Amgueddfa. Mae’n ffordd dda o gofnodi’r ymweliad a sbarduno trafodaethau nôl yn yr ysgol. Caniateir gwaith arsylwi a darlunio yn yr orielau gyda deunyddiau sych.

I archebu ymweliadau hunandywys, blychau archwilio neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch y tîm addysg ar (029) 2057 3600 neu e-bostiwch learning.waterfront@museumwales.ac.uk

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddimYn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.