Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Ieithoeth mewn perygl

Mae un iaith yn marw bob pythefnos
Faint o ieithoedd a siaredir yn y byd heddiw a faint ohonynt sydd mewn perygl o farw allan?

crystal1_cy.flv
Sut bydd ieithoedd yn marw?
crystal2_cy.flv
Sawl iaith sy'n marw?
crystal3_en.flv
Pam mae hyn yn digwydd?
crystal4_cy.flv
Oes modd gwneud rhywbeth?
crystal5_cy.flv
Pam ddylem ni boeni?

New