Ieithoeth mewn perygl

Mae un iaith yn marw bob pythefnos
Faint o ieithoedd a siaredir yn y byd heddiw a faint ohonynt sydd mewn perygl o farw allan?

Sut bydd ieithoedd yn marw?
Sawl iaith sy'n marw?
Pam mae hyn yn digwydd?
Oes modd gwneud rhywbeth?
Pam ddylem ni boeni?

New