Rhagor - darganfod byd o gasgliadau

Ambell air yn y Gymraeg

Siawns i ddysgu ambell i air yn y Gymraeg fel Bore Da a Diolch, i'w defnyddio yn eich bywyd pob dydd.

matthew.flv

New