Ambell air yn y Gymraeg

Siawns i ddysgu ambell i air yn y Gymraeg fel Bore Da a Diolch, i'w defnyddio yn eich bywyd pob dydd.

New