Cyflwyniad

Cicadella viridis

'Bioamrywiaeth' yw'r gair a ddefnyddiwn pan fyddwn yn sôn am 'amrywiaeth pethau byw'. Y mae'r amrywiaeth hwn yn hanfodol gogyfer â'n hiechyd, ein ffyniant a'n lles. Rydym yn cael ein bwyd o amryw fathau o anifeiliaid a phlanhigion, ac rydym yn darganfod cyffuriau newydd a phwerus yn y fforestydd a'r môr yn barhaus.

Rydym yn dal i ddarganfod rhywogaethau newydd o blanhigion ac anifeiliaid: prin yw'r rhai y gwyddom rywbeth am eu ffordd o fyw, am eu harferion, am eu hoff bethau a'u perthynas â'i gilydd. Os ydym am ddeall y cymhlethdod, y mae'n rhaid inni adnabod y darnau unigol sy'n rhannau hanfodol ohono, rhaid inni ddeall yr amrywiaeth a'r bioamrywiaeth sydd ynddo.

Rhaid inni ddeall hefyd y berthynas sydd rhwng y gwahanol rywogaethau a'i gilydd, nid yn unig yn eu hymwneud â'i gilydd fel bodau byw (e.e.y cydberthynas rhwng pryfed a blodau o bob math) ond hefyd hanes eu hesblygiad.

'BioSyB' yw'r enw ar ddwy o'r adrannau gwreiddiol yn ein hamgueddfa, Botaneg a Swoleg, gan ei fod yn egluro'n fwy cywir yr hyn a wnawn:

Primula vulgaris
 • rhoi enwau ar blanhigion ac anifeiliaid, a'r astudiaeth o'u dosbarthiad, hanes eu hesblygiad, ffurf a strwythur.
 • pob agwedd ar ffisioleg, geneteg, biocemeg, ymddygiad a bioleg molecwlau.

Am ragor o wybodaeth, dewiswch un o'n meysydd gwaith o'r dewislen ar y chwith.

Symbiont

Mae copi o'n cylchlythyr adrannol 'The Symbiont' ar gael yma:

Ymholiadau

Am ymholiadau cyffredinol, defnyddiwch ein ddalen ymholiadau neu cysylltwch â'r adran yn uniongyrchol:

Adran Bioamrywiaeth a Bywydeg Gyfundrefnol
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP
Ffôn: +44 (0) 29 2057-3224
Ffacs: +44 (0) 29 2023-9829
Ffurflen E-bost

» Darllenwch fwy o straeon am ein casgliadau ar ein gwefan Rhagor.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.