Rydych chi yn:  >   >   > 

Mac Training

Dim ots a ydych chi’n defnyddio Mac am y tro cyntaf, neu’n ddefnyddiwr Mac sydd am edrych yn fanylach ar feddalwedd arbennig, mae gweithdy neu gwrs ar gael i fodloni’ch anghenion.

Yn meddwl am ddefnyddio Mac?

Mae llawer o athrawon yn dechrau sylweddoli pa mor addas yw’r cyfrifiadur Mac at anghenion dosbarth. Mae’r gyfres o raglenni iLife yn berffaith i integreiddio’r gwaith o greu ac addasu ffotograffau, ffilmiau, ffeiliau sain, podlediadau a dolenni ar gyfrifiaduron sy’n gweithio ar sail Windows ar hyn o bryd. Mae hi’n fuddsoddiad sylweddol, felly mae’n fuddiol cael profiad ymarferol i weld a yw’r feddalwedd yn addas i’ch ysgol ac yn cyd-fynd â’ch amcanion dysgu. Mae ein cyrsiau a’n gweithdai’n ddelfrydol i werthuso pethau fel hyn.

Mae gweithdai a chyrsiau rhad ac am ddim ar gael sy’n cyflwyno cyfres raglenni iLife a gweithdai sy’n edrych ar bynciau arbennig i wella creadigrwydd yn y dosbarth. Mae’r rhain yn cynnwys adrodd straeon digidol, iMovie, Garageband a Podcasting. Yn ogystal â bod yn gyflwyniad rhagorol i’r rhaglenni syml ond pwerus hyn, mae’r cyrsiau’n rhoi sylfaen gadarn yn y technegau ac yn cynnig syniadau am ffyrdd creadigol o ddefnyddio cyfryngau digidol wrth gyflwyno’r cwricwlwm. Mae cyrsiau mwy cyffredinol ar gael ar ddefnyddio Mac, defnyddio Microsoft Office ar Mac a defnyddio rhaglenni IWork fel Keynote a Pages hefyd. Os ydych chi am gael mwy o ymarfer ar olygu ffotograffau, mae cwrs ar gael sy’n edrych ar Photoshop Elements.

Cyrsiau gwyliau

Byddwn ni’n cynnal ambell i weithdy yn ystod gwyliau’r haf i gynnig profiad ymarferol o greu ffilmiau digidol a phodledu. Felly os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cymryd amser o’r ysgol, dewch i fwynhau gyda’r dechnoleg ddiweddaraf mewn awyrgylch hamddenol ac anffurfiol yn un o’n hamgueddfeydd.

Diwrnodau HMS

Mae cyrsiau rhad ac am ddim ar gael am ddiwrnodau HMS ar gyfer hyd at naw o athrawon neu gynorthwywyr dysgu. Gallwn ni ddefnyddio eich cyfrifiadur chi, neu ddod â gliniaduron Macbook ac offer fideo/sain.

I gysylltu

I holi am gwrs neu weithdy, neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chris Bowler trwy’r tudalennau cyswllt.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.