Canllaw I’r Data Am Fwynau

Mae rhestr o enwau mwynau yn nhrefn yr wyddor. Fe ffeindiwch chi’ch ffordd trwy ddilyn system A-Z syml. Gallwch gyrchu data trwy ddefnyddio offeryn Chwilio am Fwynau (Saesneg yn unig) . Caiff y data o fewn pob cofnod ei rannu yn ôl y categorïau hyn.

Enw’r Mwyn Mae hyn yn dilyn sillafiad cymeradwy CNMMN – IMA (manylion CNMMN ar y dudalen isod)
Statws yng Nghymru Categorïau
achos wedi ei gadarnhau wedi ei gadarnhau – math o leoliad yng Nghymru
wedi ei gadarnhau – cofnod 1af yn y DU
wedi ei gadarnhau – 2il gofnod yn y DU
wedi ei gadarnhau – 3ydd gofnod yn y DU
heb ei gadarnhau
wedi ei wrthbrofi enw mwyn wedi ei wrthbrofi/wedi darfod
Dosbarthiad Amcan bras o amlder y mwynau yng Nghymru e.e.
Pob man
Cyffredin
Cyffredin yn lleol
Anghyffredin Prin
Cyfansoddiad cemegol Disgrifiad cyffredinol o’r cyfansoddiad cemegol
Fformwla gemegol Fformwla gemegol yn ôl yr IMA
Grŵp cemegol Grŵp cemegol bras y mwyn (e.e. silicad, sylffid)
Gwiriad Dyma sut cafodd yr enw ei gadarnhau. Dyma’r prif ddulliau a restrwyd: Gweledol Microsgop (polaru, golau adlewyrchol neu finocwlar) XRD – dadansoddiad o ddiffreithiant pelydr-X IR – dadansoddiad is-goch Microstiliwr electron Cemeg gwlyb
Lleoliadau Rhestrir prif ardaloedd y mwyn yma. Nid rhestr gynhwysfawr mo hon, ond mae’n cynnwys yr enghraifft orau neu gynrychioliadol.
Cyflwyniad Gorolwg o gyfansoddiad a lleoliad y mwyn.
Lleoliadau yng Nghymru Mwy o wybodaeth benodol am leoliadau’r mwyn yng Nghymru.
Cyd-destun Canllaw i’r cyd-destun daearegol lle mae’r mwyn yn codi. Gall rhai mwynau fod yn bresennol mewn sawl math o le (e.e. pyrit) tra bod eraill yn bresennol mewn un math o le’n unig (e.e. glawcoffan). Mae’r rhain yn berthnasol i Gymru’n unig, a cheir rhagor o fanylion am bob un o dan ‘Gwybodaeth Ddaearegol’.
System grisialau Gellir dosbarthu mwynau i saith system grisialau, ciwbig, pedronglog, trigonol, chweonglog, orthorhombig, triclinig, monoclinig. Os oes ansicrwydd, mae’n bosibl y bydd gan rai mwynau fwy nag un system wedi ei rhestru, ac mae eraill wedi eu rhestru fel amorffaidd, lle nad yw’r system grisialau’n hysbys.
Cyfeiriadau Cyfeiriadau at wybodaeth a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion gwyddonol, llyfrau a chylchgronau.
Pyromorphite
Pyromorphite
Pyromorphite
Pyromorphite
Pyrolusite
Pyrolusite
Powellite
Powellite
Posnjakite
Posnjakite
Pickeringite
Pickeringite
Phosgenite
Phosgenite
Pharmacosiderite
Pharmacosiderite