Rydych chi yn:  >   >   >   >   >   >   > 
English

Cyflwyniad

Ar hyn o bryd, mae rhyw 4,000 o fathau cydnabyddedig o fwynau’n bodoli ledled y byd – o’r rhain, cadarnhawyd bod 350 yn bodoli yng Nghymru, gyda rhyw 50 wedi eu rhestru mewn deunyddiau ond heb gael eu cadarnhau.

Mae’r wefan yma’n cynnig rhestr gynhwysfawr ac awdurdodol o’r holl rywogaethau o fwynau sy’n hysbys yng Nghymru. Trwy wybod beth sydd gennym ni, gallwn ni werthfawrogi a chynnal ein treftadaeth ddaearegol.