Beth yw mwyn?

" Ar y cyfan, elfen neu gemegyn cyfansawdd yw mwyn, sydd fel arfer yn grisialog ac sydd wedi cael ei ffurfio trwy brosesau daearegol.”

- E.H. Nicke (1995).

Ond mae’r diffiniad yma’n golygu nad yw rhai mwynau, fel y rhai a geir mewn ceudodau mewn hen domenni slag ffwrneisi mwyndoddi neu hen rwbel adeiladu, yn cael eu hystyried fel mwynau mwyach. Caiff y gwahaniaeth ei seilio ar y syniad bod Dyn wedi chwarae gormod o ran yn y gwaith o’i chreu am fod y matrics neu’r wedi deunydd lletyol ei hunan o wneuthuriad dyn. Mae’r mwynau hyn yn dal i gael eu cynnwys ar gronfa ddata The Mineralogy of Wales yn yr un modd â rhai cyfansoddion organig.

Strontianite
Strontianite
Strontianite
Strontianite
Stibnite
Stibnite
Stevensite
Stevensite
Sphalerite
Sphalerite
Sphalerite
Sphalerite
Sphalerite
Sphalerite
Siegenite
Siegenite
Siegenite
Siegenite
Siegenite
Siegenite
Siegenite
Siegenite
Siderite
Siderite
Siderite
Siderite