Rydych chi yn:  >   > 

Ymweld Amgueddfa Lechi Cymru

Mae'r Amgueddfa hon wedi'i lleoli yng ngweithdai unigryw Chwarel Dinorwig sy'n dyddio o'r 19eg ganrif. Mae'n edrych yn debyg iawn i'r hyn a fu pan oedd y chwarel yn gweithio.

Ar agor

Pasg – Diwedd mis Hydref: 10.00am – 5.00pm, pob dydd.
Dechrau mis Tachwedd – Pasg: 10.00am – 4.00pm, ar gau dyddiau Sadwrn.

Rhaid i blant dan 16 fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

MYNEDIAD AM DDIM

Lawrlwythwch fap o'r safle

Lleoliad

Llanberis, ym Mharc Gwledig Padarn.

Os ydych yn defnyddio teclyn llywio â lloeren, defnyddiwch y cod post LL55 4TY.

Cyfeiriad

Amgueddfa Lechi Cymru
Llanberis, Gwynedd
LL55 4TY

Ffôn: (029) 2057 3700
Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

Ffacs: (01286) 871906

Ebost ni

Lleoliad ar Multimap.co.uk

Lleoliad ar Streetmap.co.uk

Grwpiau

Gall grwpiau sy’n archebu ymlaen llaw fanteisio ar:

 • Fynediad am ddim
 • Gostyngiad o 10% yn caffi yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
 • Gostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa os ydych yn gwario mwy na £5 y pen
 • Teithiau tywys am ddim
 • Teithiau tu ôl i’r llenni, ar gais
 • Lluniaeth am ddim i yrwyr bysiau

Gwelwch ein Llyfryn Ymweliadau Grŵp ynglyn a saith amgueddfeydd Amgueddfa Cymru.

Sylwer: ni all grwpiau addysgiadol hawlio gostyngiad yn y bwytai a’r siopau. Ein polisi yw bod yn rhaid i unrhyw blentyn o dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Bysiau

Digonedd o le parcio di-dâl gerllaw.

Cyfleusterau i'r anabl

Mynediad i gadeiriau olwyn i'r rhan fwyaf o'r Amgueddfa. Toiledau i'r anabl.

Cyfleusterau

Siop yr Amgueddfa. Lle parcio. Lle picnic ym Mharc Padarn. Lluniaeth ar gael yng Nghaffi'r Ffowntan.

Llety

www.visitwales.co.uk

www.iknow-wales.co.uk

www.stayinwales.co.uk

Gwybodaeth

Map

Llanberis, Gwynedd
Ar agor 10am-5pm bob dydd (Pasg-Hydref), 10am-4pm Sul-Gwener (Tachwedd-Pasg)

Ffôn:
(029) 2057 3700

Switsfwrdd (cost galw safonol): 0300 111 2 333

» Gwybodaeth i ymwelwyr a sut i gyrraedd

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.