Rydych chi yn:  > 

Rhagfyr 2014

First World War collections

Postiwyd gan Elen Phillips ar 17 Rhagfyr 2014

After months of behind the scenes activity – rummaging in stores, researching, documenting, conserving and digitising – Amgueddfa Cymru’s First World War catalogue is now online. At the moment, the catalogue includes over 500 records – archives, photographs and objects from the collections housed here at St Fagans. New records will be uploaded over the next few weeks, including some fantastic additions from the industry collections. We’ll keep you posted.

I can’t tell you how much this project has meant to me and my colleagues. It may sound corny, but we really do feel emotionally connected to the people whose lives are commemorated in the collections. From Walter Stinson’s delicate beadwork jewellery, to Brinley Rhys Edmunds and his typo-ridden memorial plaque, these stories have captured our imagination. To us, Walter and Brinley are no longer anonymous names on file.

Talking of files, it hasn’t been easy to pull-together our First World War collections. When curators speak of ‘newly-discovered’ or ‘hidden’ objects, please don’t think that museums are full of misplaced or lost items – there are no ‘dusty vaults’ here! The issue is usually a lack of documentation – the information stored on file which helps us to locate and interpret the collections in our care. Collecting methodologies have changed over the years, so too standards in documentation.

Many objects featured in the database were originally catalogued according to their function, making it difficult for present-day curators to draw-out their First World War significance. A classic example being a set of prosthetic arm attachments used by John Williams of Penrhyncoch. These were found in the medical collections, catalogued in 1966 under ‘orthopaedic equipment’. By chance, I was looking at the accession file a few months ago and found a scribbled note saying ‘wounded in one arm during WW1.’ If only the curator had asked more questions at the time, especially given that John Williams himself donated the arm attachments to the Museum!

Thankfully, accession files are never closed indefinitely. New research and the reassessment of collections through community partnerships means that we’re constantly editing and tweaking our records. So, if you knew a John Williams from Penrhyncoch who lost an arm during the First World War, please do get in touch.

Rhybudd Tywydd

Postiwyd gan Penny Tomkins ar 12 Rhagfyr 2014

Helo gyfeillion y gwanwyn!

Nadolig Llawen a diolch i bawb am anfon eich data ata i. Daliwch ati!

Rydyn ni’n adeiladu llun diddorol o’r gwahaniaeth yn y tywydd ar draws y wlad.  Yr wythnos diwethaf cofnododd Ysgol Carnforth North Road yn Lloegr dymheredd isel o 3°C ac Ysgol Mossend yn Bellshill, yn yr Alban, dymheredd uchel o 13°C am yr un diwrnod! Dyna wahaniaeth! Os ydych chi wedi profi tywydd eithafol gallwch chi ddefnyddio’r map i gymharu cofnodion ysgolion eraill ar yr un diwrnod. Rhowch wybod os ydych chi’n darganfod rhywbeth diddorol. 

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i weld eich cofnodion o’r wythnos ddiwethaf. Roedd Swyddfa Dywydd y DU wedi rhagweld tymheredd is ac eira mewn rhai mannau hyd yn oed. Os ydych chi wedi gweld eira, gofynnwch i’ch athro anfon ffotograff. Efallai y galla i ddangos rhai o’r lluniau ar y blog bylbiau. 

Rhoddwyd rhybudd melyn am wynt, eira a iâ mewn rhai rhannau o’r DU. Mae rhybudd melyn yn golygu bod posibilrwydd o dywydd gwael yn yr ardal honno. Bydd y Swyddfa Dywydd yn ein rhybuddio am dywydd garw er mwyn i ni baratoi. Gall tywydd garw (fel gwynt cryf a iâ) achosi problemau a’i gwneud hi’n anodd teithio. Weithiau bydd ffyrdd, rheilffyrdd a hyd yn oed ysgolion yn cau oherwydd tywydd gwael. 

Mae’r siart lliw yma yn dangos y cod sy’n cael ei ddefnyddio i rybuddio pa mor arw yw’r tywydd.

 

 Dim tywydd garw      Gofalwch            Paratowch         Gweithredwch
 
 
Gwyrdd: dim tywydd garw

Melyn: posibilrwydd o dywydd eithafol, gofalwch

Ambr (oren): posibilrwydd cryf y bydd y tywydd yn effeithio arnoch chi mewn rhyw fodd, paratowch

Coch: disgwyl tywydd eithafol, ar ddiwrnod Rhybudd Coch efallai bydd eich rhieni chi’n gorfod cynllunio teithiau a gweld pa ffyrdd sydd wedi cau.

Mae’r Swyddfa Dywydd hefyd yn defnyddio symbolau i ddangos pa fath o dywydd i’w ddisgwyl. Dyma symbolau yn dangos rhybudd coch am law, rhybudd gwyrdd am wynt ac eira, rhybudd ambr am iâ a rhybudd gwyrdd am niwl. Bydd hin bwrw glaw yn drwm a dylech chi baratoi am iâ. Beth am edrych ar wefan y Swyddfa Dywydd ac edrych ar ragolygon y tywydd yn eich ardal chi?

Symbols to show what weather to expect (via the Met Office website).

Rydych chi’n gwneud gwaith gwych gyfeillion!

Athro’r Ardd

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Gynradd Stanford yn y Vale – Llawer o law ar ddydd Llun ond braidd dim am weddill yr wythnos! Mae’r tywydd wedi dechrau oeri go iawn, yn enwedig ar ddydd Mercher ac roedd hi’n rhewi bore ‘ma (dydd Gwener) ac mae’r plant yn dal i obeithio am eira!!! Mae’r plant wedi cyfansoddi cân ar gyfer cofnodi’r tywydd a’r tymheredd – mae nhw’n gantorion gwyddonol. Athro’r Ardd – Helo gantorion gwyddonol, am enw gwych! Rydych chi’n swnio fel criw llawn sbort a dwi’n siŵr bydd canu yn helpu’r planhigion. Allech chi anfon geiriau’r caneuon ata i neu recordiad ohono chi’n canu? Dim chi oed yr unig ysgol i eld dydd Mercher oer, dyma Ysgol Rhys Prichard ac Ysgol Hiraddug yn nodi eu bod rhew yn drwm ar lawr  ar ddydd Mercher.

Ysgol Gynradd Glyncollen – Mae un o’n bylbiau dirgel yn dechrau tyfu hefyd ac rydyn ni i gyd yn ceisio dyfalu pa flodyn yw e.  Rydyn ni’n mwynhau’r project. Diolch Athro’r Ardd. Blwyddyn 4.  Athro’r Ardd – Helo Blwyddyn 4, Rwy’n falch eich bod chi’n mwynhau’r project! Mae’n wych bod eich bylb dirgel chi’n dechrau tyfu hefyd, alwch chi anfon llun ata i? Gadewch i fi wybod pan fydd y blodyn yn agor, allwch chi ddyfalu beth yw e?

Ysgol Gynradd St. Ignatius – Mae llawer o’n planhigion ni wedi marw’n barod! Athro’r Ardd – Helo St. Ignatius, Mae’n ddrwg gen i eich bod chi’n cael trafferth gyda’r bylbiau. Bydda i’n cysylltu i gael mwy o wybodaeth. Os oes unrhyw ysgolion eraill yn cael problemau, cysylltwch â fi hefyd.5 i Gadw’n Gynnes

Postiwyd gan Sara Maidment ar 11 Rhagfyr 2014

Wrth i’r nosau gau amdanon ni a’r oerfel ein cydio, dyma bum syniad i gadw’n gynnes dros y gaeaf gan Amgueddfa Cymru.

1. Comisiynwyd y blancedi tapestri hyfryd yma gan Felin Teifi yn Sir Gaerfyrddin, un o’r llond llaw o felinau gwlân gweithredol yng Nghymru heddiw. Dyma ddefnyddio patrwm Caernarfon traddodiadol gyda thinc modern yn yr arlliwiau ffres a’r fflach o liw llachar.

2. Beth am bâr o sanau cashmir cyfoethog ar gyfer eich bodiau bodlon? Sefydlwyd Corgi Hoisery yng Nghaerfyrddin ym 1892 i gynhyrchu sanau gwlân ar gyfer glowyr yr ardal. Heddiw, mae pob pâr wedi ei greu yn unigol ar beiriant gwnïo llaw.

3. Ychwanegwch laeth poeth at y powdwr siocled i greu diod i lonni’r galon. Ychwanegwch ddiferyn o Penderyn os ydych chi’n fentrus. Yn dod mewn mwg priddwaith cadarn.

4. Mae’r blancedi gwlân ffasiynol yma gan Tweedmill Textiles yn Nimbych yn wedi’u dylunio’n wych ac yn werth yr arian. Bydd cyfuno dau batrwm yn creu effaith trawiadol yn y cartref.

5. Capiau stabl twîd wedi’u gweu yng Nghymru o wlân 100% mewn patrwm traddodiadol. Perffaith i gynhesu’r pen yn y wlad neu yn y dref dros y gaeaf.

Twelve Days of Christmas

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 11 Rhagfyr 2014

For the last two years we have put together an advent calendar celebrating some of the beautiful specimens in our natural history collections at National Museum Cardiff. We have been tweeting these from the @CardiffCurator Twitter account each day and will continue throughout December. The specimens behind the first twelve doors have been inspired by the song ‘Twelve Days of Christmas’.

We have compiled a Storify story on our advent calendar, which can be viewed here.

Mae’r Wefan yn Newid

Postiwyd gan Chris Owen ar 11 Rhagfyr 2014
Defnyddio'r safle we
wefan newydd
Uchafbwyntiau
Hafan Sain Ffagan

Os ydych chi wedi bod yn pori’n tudalennau Ymweld ac Addysg yn ddiweddar, mae’n siwr ichi ddod ar draws tudalennau sy’n edrych yn wahanol. O’r 9ed o Ragfyr 2014 ymlaen, rydym am dreialu rhannau o wefan Amgueddfa Cymru ar ei newydd wedd.

Ymweld â'r Hafan

Mae angen eich adborth chi arnom ni, i wneud yn siwr ein bod ni’n creu’r tudalennau gorau posibl. Os na weithiodd rhywbeth yn ystod eich ymweliad; os oedd unrhywbeth yn anodd i’w ddefnyddio; unrhyw ran o’r tudalennau’n eich drysu neu wybodaeth yn anodd i’w ganfod; neu os oes unrhyw beth yr hoffech chi ein gweld ni’n ei ddiwygio: rhowch wybod i ni. Wrth gwrs, os oes unrhyw beth ‘rydych chi’n ei hoffi am y tudalennau newydd, mi fyddwn yn falch iawn o glywed gennych hefyd!

Anfon Adborth

Pam diweddaru’r wefan?

Wrth i ni archwilio’r hen wefan, mi ddaethom ni o hyd i sawl ardal yr oeddem ni eisiau eu caboli a’u diweddaru.

Un o’n prif amcanion yw ein bod ni’n cyflenwi’r wybodaeth berthnasol i chi, yn gyflym ac yn ddi-ffws. Rydym ni am wneud hyn trwy wella cynnwys y wefan, symleiddio’r profiad gwe-lywio, a thwtio rywfaint ar y tudalennau.

Ein bwriad yw bod pori’r tudalennau newydd yn brofiad cyfoes, ffresh - a bod y wefan yn gweithio’n dda beth bynnag fo’r dechnoleg - ffôn symudol, llechen, rhaglen darllen sgrîn, neu gyfrifiadur desg. Mae ymweld â saith safle ein hamgueddfeydd yn brofiadau unigryw ac felly gobeithio ein bod ni’n adlewyrchu rhywfaint o hynny ar ein gwefan hefyd.

Dim ond rhai ffyrdd o wella’n gwefan yw’r rhain. Fe fyddwn ni’n gwneud rhagor o waith ar y safle yn yr wythnosau a misoedd sydd i ddod.

O’n blaen yn 2015

Yn ystod hanner cyntaf 2015 mi fyddwn yn diweddaru a chaboli rhagor o ardaloedd y wefan. Bydd tudalennau newydd am ein Casgliadau, ein gwaith curadurol a’n gwasanaethau llogi yn ymddangos, yn ogystal â’r blog a siop ar-lein.

Mi fyddwn ni’n sicrhau fod pob ardal o’r wefan gystal ag y gallith fod, trwy wrando ar, a dysgu gan, ddefnyddwyr ein gwefan.

Bydd eich adborth a’ch mewnbwn chi, felly, yn rhan allweddol o wella’r safle. Dim ond y dechrau yw hyn.

Pest Management at National Museum Cardiff

Postiwyd gan Christian Baars ar 9 Rhagfyr 2014

Insects love eating dead things. In nature, they are important decomposers. But in museums (and in your house) they can be a right old nuisance. Museums - who look after and preserve your heritage - need to keep a constant watchful eye on their collections; sometimes, this work hits the news, such as last week at Bakewell Old House Museum in Derbyshire.

Museum collections contain a lot of dead things. Wood is eaten by the larvae of furniture beetles (woodworm) who create very attractive tunnels; that is nice if you like tunnels, but not so good if you like that historic picture frame more than the tunnels inside it. Mould in archives and libraries provides a nice little food source for booklice. Carpet beetle larvae and clothes moth caterpillars aren’t fussy – they will eat wool, fur and feathers.

There is hardly a museum that does not have pest insects in its stores from time to time. These are the same insects you will find in your home. Your wardrobe at home is irresistible to moths. And did you ever have to throw away a bag of flower or cereal because it contained a healthy population of weevils or flour beetles? This is annoying, but you can easily buy a new pair of socks, or a new packet of flower. But can you imagine a WWI flag or a specimen of the extinct quagga being destroyed by moths? These are irreplaceable objects.

So insects like organic things. Parts of museum collections that are susceptible to insect infestations include entomology (yes, insects even love to eat insects!), taxidermy, botany, furniture, costume, shoe and library collections, and anything containing wood. It is often the larvae of insects that feed on organic objects. Insects also like not being disturbed. At home, you are more likely to find weevils in flour that is several months old than in a bag you bought last week.

To deal with an insect infestation does not mean fumigating the place with chemical insecticides; instead, it means not letting a problem get out of hand. It means regular checks and audits of the collections to spot any problems early. It means setting up pest traps around the entire building and checking them regularly. It means collecting data on insect activity across the site to spot patterns and relating them to particular problems, for example high humidity. It means setting up pest control zones with different restrictions in various parts of the building and a quarantine facility, which is something more and more museums are doing. It means good housekeeping: regular cleaning of stores, avoiding rubbish accumulating, putting specimens and objects safely away immediately after using them. And should any infestations be spotted we kill insects usually by freezing the object rather than using chemicals.

We are not quite "waging war on hungry bugs"; our approach to dealing with insect pests is called “Integrated Pest Management” (IPM). A couple of years ago the BBC made a helpful programme on this: What's eating the museum?, featuring museum pest management specialist David Pinniger. Work on this at National Museum Cardiff has only just started but IPM will receive a lot of attention in the next couple of years. Because of its general interest, pest management at the museum is also an area where we will involve the public through workshops, exhibitions and volunteer programmes. It will help us keep safe the collections we care for on behalf of the people of Wales while giving everyone an opportunity to learn about the fascinating world of insects.

Tachwedd 2014

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 28 Tachwedd 2014

The 14th October 2014 was the 101st anniversary of the Universal Colliery disaster at Senghenydd. 440 people were killed in this disaster on the 14th October 1913. It is still the worst mining disaster in the U.K. Last year on the centennial of the disaster a Welsh National Memorial to all mine disasters was unveiled on the site of the pit head. The memorial can be seen on the front of this memorial service programme acquired recently.

You can read an article on this disaster on our website. It is also possible to view all the objects from our collections that relate to this disaster on our ‘Images of Industry’ online database. Check it all out here

This interesting autograph book was donated this month. The book contains autographs, inscriptions and drawings connected with the South Wales Miners Federation, and most date to 1926. There are also some inscriptions relating to the Spanish Civil War. The photograph here shows the main inscription on the inside of the front cover.

This month also saw the launch of our First World War online database. It currently contains all objects and documents from the social & cultural history collections. It will soon include all our WW1 related objects from the industry collections as well. The site can be viewed here

To complement the launch of this database, staff from across Amgueddfa Cymru were involved in an ‘Explore Your Archives’ event held at the Oakdale Institute at St. Fagans: National History Museum. This event was an opportunity to show some original documents and photographs to members of the public, and promote the work we do in looking after these important collections.

Mark Etheridge

Curator: Industry & Transport

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

5 Hoff Gynnyrch Cymraeg

Postiwyd gan Sara Maidment ar 27 Tachwedd 2014

Cario Caerdydd

caerdydd bag

Bag gyda phrint llaw chwareus yn dangos rhai o hoff adeiladau’r brifddinas. Mae’r bagiau cotwm trwm, hawdd i’w glanhau yn dod mewn dau faint; bas siopa mawr a bag llai, perffaith i ddal eich cinio. Daw bathodyn am ddim gyda phob bag, i chi ddangos eich cariad at Gaerdydd i bawb.

Rhodd rhamantus

Ewenni lovering

Ysbrydolwyd y fodrwy arian brydferth hon gan fodrwy bwysi o’r 15fed ganrif a ganfuwyd ger Priordy Ewenni. Mewn arysgrif ar yr ochr allanol mae’r geiriau ieme la belle gyda chyfieithiad cudd i’ch cariad y tu mewn – love is beautiful.

Cariad at waith celf?

Gyda’i rhyfeddodau breuddwydiol a’r hiraeth yn yr iaith, mae ‘drama leisiau’ Dan y Wennallt Dylan Thomas wedi tanio dychymyg Syr Peter Blake erioed. Mae’r llyfr cain hwn yn croniclo obsesiwn un o hoelion wyth Celf Bop Prydain mewn gwaith pensil, dyfrlliw a collage.

Casgliad Llwyau Caru Sain Ffagan

Cerfiwyd y casgliad gwych hwn o lwyau caru Cymreig â llaw gan Sion Llewellyn. Mae pob un wedi'i seilio ar lwy garu o gasgliad Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru.

Gweu at y gaeaf

Cynhyrchwyd yr edafedd gwlân pur 100% hwn ar beiriannau hanesyddol Amgueddfa Wlân Cymru yn Dre-fach Felindre. Gyda’r gaeaf yn cau amdanon ni, beth am weu ychydig o belenni yn sgarff gynnes, neu arbed arian drwy brynu côn 500g ar gyfer project mwy.

European Science Foundation Exploratory Workshop

Postiwyd gan Chris Cleal ar 26 Tachwedd 2014

Two weeks ago, Botany Curators at Amgueddfa Cymru-National Museum Cardiff welcomed scientists from across Europe, including Romania, Bulgaria, Germany and Spain. The visitors, who are all experts in the study of plant fossils and pollen analysis, spent two days discussing how best to study the changes that have occurred in plant diversity over the last 400 million years. These changes are important as they help scientists understand how vegetation has influenced climate and environmental change in the past.  The meeting included 17 presentations discussing the vegetation from different geological time periods. The visitors also had the opportunity to go behind-the-scenes at National Museum Cardiff to see a selection of rare plant fossils from the David Davies Collection and pollen specimens from the Hyde Collection.  This meeting was fully funded by an exclusive grant from the European Science Foundation. It is intended that the workshop will inspire a series of international collaborative projects that will maintain the Museum’s reputation as a centre of excellence in this field.

We produced a Storify Story based on Tweets made throughout the conference.

Magnificent Molluscs

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 25 Tachwedd 2014

Every Monday curatorial staff from the Department of Natural Sciences at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales highlight some of the fantastic mollusc specimens from our collections, on Twitter using the hashtag #MolluscMonday

The Molluscan collections at Amgueddfa Cymru — National Museum Wales number some 180,000 lots from many different collections which have been amalgamated into one systematic sequence.

The most historically important part of the collections is the Melvill-Tomlin collection which came to us in 1955 and contains over 1,000,000 specimens!

Want to find out more? Why not follow us on Twitter @CardiffCurator or @NatHistConserve or follow the hashtag #MolluscMonday to find out about this fascinating group of animals. Lots of people have been joining in so why not join in the fun!

We have compiled a collection of our favourite #MolluscMonday Tweets on Storify. We also do #BotanicMonday, #WormWedneday and #FossilFriday

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.